Lối vào

 

 

Đây là Lời vào tập của thi phẩm "Chạnh Ḷng Tiếng Thơ Rơi" (xuất bản năm 1996), xin trích lại làm Lời Mở Đầu cho mục Thơ Vĩnh Hảo này.

 

Photo by Ian Britton (FreeFoto.com Inc)

 

 

Thơ là cái ǵ mở ra cho muôn hướng

Thơ là cái ǵ thu lại ở bên trong

Thơ là cái ǵ động đậy tự trong ḷng

Thơ là cái ǵ nằm im không nhúc nhích

Thơ là cái ǵ cất lên cao

Thơ là cái ǵ rơi xuống thấp

 

Cái ǵ lại chẳng là thơ?

 

Thơ chẳng phải là điều để căi vă--căi vă th́ hết thơ

Thơ chẳng phải là điều để luận bàn--luận bàn th́ hết thơ

Thơ là cái để làm

Thơ cũng là cái không bị làm

Thơ có thể bị điều động

(bởi con tim mẫu mực thích thong thả dạo đi một cách trịnh trọng trong vườn niêm luật và âm điệu)

Thơ cũng có thể được thả lỏng

(bởi con tim nghịch ngợm lười biếng

không ưa điều câu thúc

và chỉ muốn nhảy cỡn giữa đồng hoang)

Thơ là cái ǵ tuôn chảy

chảy bằng cách nào cũng là chảy

 

Chảy qua ngơ ngách nào mà chẳng nên thơ?

 

Nhưng thường khi th́ thơ chảy xuống:

chảy từ nguồn xa đến biển rộng

chảy từ trên cao chảy xuống thấp

Hay rơi xuống:

rơi từ trên cao rơi xuống thấp

rơi từ mái ngói xuống ḷng tay

rơi từ ngọn lá xuống hiên nhà

rơi từ đầu ghềnh xuống lũng sâu

rơi từ đỉnh cao xuống vô cùng

rơi thành tiếng hay rơi trong niềm hiu quạnh

cũng từ một khoảnh khắc động đậy của tâm

tâm không động đậy th́ không có thơ

ḷng không chạnh th́ không có ǵ để rơi xuống cuộc đời.

 

Và thơ khởi đi từ đó

như giọt cam lồ dịu ngọt

hay như giọt lệ mặn đắng

từ một sát-na chạnh ḷng

 

rơi.

 

(Vĩnh Hảo, California, 1996)

 

 

 


 

Up Next

 

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ