Nhớ người trong trăng

 

Mắt su kia lưu luyến vầng nguyệt bạch

Để tnh ny ướt sũng một sng trăng

Tay đ chia m hồn đu đ thot

Mỗi đm về nỗi nhớ bỗng trng giang.

 

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ