Ăn năn

 

 

Rượu không chuốc mà say đời điên đảo

Lời chẳng buông sao lầm lỡ dây hoài

Ta vụng dại rung phím đàn hư ảo

Nhớ rồi quên

để mộng ấy trôi dài

 

Mộng c̣n chăng

trên nửa đời quanh quẩn

Nẻo mờ chưa

mà chân bước ngập ngừng

 

Đêm nay rót tràn một tâm thành khẩn

Chuyện ngày xưa như lá mục bên rừng.

 

(1989)

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ