Bụi đường

(Một trong vi bi thơ của tuổi 18 cn nhớ được)

 

Mắt biếc như sao rung trời quạnh

Tc huyền như suối động sng m

Chuếnh chong ta về c phong đảnh

Bụi đường lng đng cuốn theo tim.

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ