Chờ ai

 

Lồng lộng trăng mười su

Ngan ngt ni thơm hoa

Nghe tnh tươm trong mu

Chờ ai mắt đ la.

 

 

 

 


 

 

Back Up Next

Trở lại trang Mục Lục Thơ