Gặp nhau nơi thảo am


Am tranh bn rừng vắng
Mt dịu đời thi nhn
Thương ai hồn trong trắng
Trang kinh lật lần khn...

Cỏ thơm bừng huệ
My xa ươm nắng chiều
Gi về rung nhạc thệ
Lng dng khc hải triều...

C nhau tự bao giờ
Gặp đy như cỏ hoa
Hồn nhin cười với khc
Qun ngy mai chia xa...

Em, đu rồi, xa lắc...
Sầu đọng giấc tn trăng
Bụi cay x đi mắt

Mờ xa lối vĩnh hằng...

 

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ