Ha thn

 

Từ khi ha ni bn sng

Đứng trơ thin cổ mơ mng trời my

Ha thn em xuống nơi nầy

Hạt mưa nho nhỏ cũng đầy chim bao

Rồi em xui nước theo tro

Biền biệt xa mi phương no ai hay

 

Một hm chim nhỏ về đy

Tiếng như mưa vỡ

Lng say điệu buồn

 

Từ my em ha mưa phn

Từ mưa em ha giọng buồn chim di

 

Tiếng chim ngn một đm di

Vụt theo bng nhỏ về nơi mun trng...

 

Ti, vẫn đứng lại bn sng

Lắng nghe m hưởng cn rung cuối trời.

 

 

 

 


 

Back Up Next

Trở lại trang Mục Lục Thơ