Khc v sanh

 

 

Một mnh trn đỉnh cao

Tắm trăng bn suối lạnh

Gi nhẹ rung tay o

Vang khc nhạc v sanh.

 

Chống gậy men bờ suối

Tm ln đến tận nguồn

Hoa vng khp cửa động

Chờ ngn một tiếng chung.

 

Vn hoa vo đy nước

Nước non hiện chn thường

Cười say giấc mộng tn

Vứt gậy dạo mười phương.

 

(Đinh Tỵ - 1977)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ