Ln ni, xuống ni

 

Ba ngy ln ni

Khng c bng em

Hồn tri m đềm

...

Buổi chiều xuống ni

Thong cht bng khung

Thấy lại hồng trần

...

Mưa nhẹ trn phố

Tng l xanh hơn

Tnh vẫn ngập trn

...

Yu người chưa thấy

Nhớ người chưa quen

Lng sao muộn phiền

...

m đn khng ht

Ly khc v thanh

Tnh... hay v tnh?

 

 

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ