Lung linh

 

Lung linh trăng huyền ảo

Lồng bóng nước thu im

Vàng rơi từng chiếc lá

Khơi dĩ văng êm đềm...

 

Gần nhau chỉ một đêm

Quắt quay ngh́n nỗi nhớ

Mắt biếc đa t́nh em

Ru hồn ta rũ mềm.

 

(Ottawa, 12/10/2008)

 

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ