Mong

 

Em b cười

Cười ngy thơ

Mơ khoảnh trời

Trời xanh lơ...

 

Ngoi thp ro

Người tỉnh bơ

Trong thp ro

B mong chờ

 

My qua đầu

Bay, bay, bay

B ci đầu

Mắt cay, cay...

 

1987 (trại tị nạn Songkhla, Thi Lan)

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ