Ngồi im

 

Trải tc trn bn học

Em ngủ một giấc m

Thức dậy nhn ngơ ngc

Thấy một g ngồi im.

 

(Trong thư viện trường NOVA, 1989)

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ