Nhớ h

 

Ngồi dưới tng cy me

Nghe tiếng con tắc k

Xun sao buồn qu nhỉ

Nhớ tiếng ve ma h.

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ