Nỗi buồn em

 

 

Trông mắt em buồn mang mang

Ḷng riêng bất chợt bàng hoàng nỗi thương

Lạc nhau trong cơi vô thường

Thấy nhau đă mỏi nửa đường chiêm bao...

Nét hồn nhiên, như kiếp nào

Gặp đây môi mắt cười chào duyên xưa...

 

 

 

 


 

Back Up Next

Trở lại trang Mục Lục Thơ