Sm hối

 

Ph sinh giấc mộng oằn vai

Cht thn ct bụi tn phai sớm chiều

Ta người đi giữa quạnh hiu

Thoắt trng bng đổ

buồn tru xm người.

 

Một hnh hi

nửa cuộc chơi

Chừ xin ci mặt nghẹn lời tnh khng

Trt sinh lm kẻ phiu bồng

Tm tư đu dễ mặn nồng ring ai

Ph sinh giấc mộng oằn vai

Cht thn ct bụi tn phai sớm chiều.

 

(Si-gn 1980) 

 

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ