Vẫn qua

 

m em vng tay nhỏ

Qun đời nhốn nho qua

Mười năm lng chưa tỏ

Sng nay anh chợt gi.

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ