Viên dung

 

Ngàn năm sinh tử mộng

Tan trong một ngụm trà

Mênh mông pháp giới rộng

Nở tṛn một cánh hoa.

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ