Vụng về

 

 

Hồn nhin dng cả tm tnh

Thiết tha đem hết ch mnh m trao

Lặn hụp trong ci chim bao

Biết buồn trong nhớ, biết đau v đời...

By giờ muốn bỏ cuộc chơi

Người gieo tiếng dối, kẻ vời chữ gian

Lặng buồn ln ni khc trn

Gửi theo gi biển giọng đn năm xưa

 

Yu người: cung lạc, nhịp thưa?

Thương đời: đ mỏi nguyện xưa chưa ka?

...

Tc phai chưa hết vụng về

Tm tnh, ch hướng chẳng hề phai theo...

 

24-12-2005

 

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ