Xuân cảm

 

Hoa pháo đỏ thềm này

Mơ xuân ở bờ kia

Đôi bờ đều như mộng

Xuân - Thu ở đâu ḱa?

 

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ