HNH ẢNH CỨU TRỢ NẠN NHN BO DAMREY

ĐỢT 2 (ngy 25 thng 12.2017)

 

 

THNH KNH TRI N NI SƯ THCH NỮ LỆ HIỀN, TRỤ TR CHA PHƯỚC LONG, PHƯỜNG BNH HƯNG HA, QUẬN BNH TN, SAI-GON, V NI SƯ THCH NỮ MINH LẠC, TRỤ TR CHA HUỆ H, THỊ X NINH HA, TỈNH KHNH HA, Đ THAY MẶT QU BẠN ĐẠO V ĐỒNG HƯƠNG TẠI HOA KỲ, GỬI QU ĐẾN NHỮNG NẠN NHN BO DAMREY TẠI HUYỆN VẠN NINH, TỈNH KHNH HA.

 

Ngy 25/12/2017, Ni sư Thch Nữ Lệ Hiền cng Ni sư Thch Nữ Minh Lạc đ đến ủy lạo cho đồng bo nạn nhn bo Damrey tại thn Tuần Lễ v thn Xm Mới, thuộc x Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khnh Ha. Cc thn xm ny cũng bị thiệt hại rất nặng nề bởi cơn bo Damrey hm đầu thng.

 

 

Tại đy, nhị vị Ni sư đ pht tận tay 110 phần qu, mỗi phần l một b thư 300.000 đồng VN (năm trăm nghn đồng) v một thng m gi (60.000 đồng VN).

 

 

 

Cũng nhn chuyến đi ủy lạo nầy, nhị vị Ni sư đ viếng thăm Cha Php Lm, thn Quảng Phước, x Vạn Lương, cũng thuộc huyện Vạn Ninh. Cha ngho lợp mi tn, đ bị tốc mi trong cơn bo, tạm thời lợp lại như thấy trong hnh.

 

 

Đại đức trụ tr Thch Nhuận Php cng Đại đức Thch Thiện Chấn tiếp đn phi đon với vẻ mặt an nhẫn v hoan hỷ như chưa từng xảy ra thin tai tại đy. Nhị vị Ni sư đ trch quỹ cứu trợ để cng dường Cha Php Lm 200 USD theo thỉnh cầu của phật-tử Vũ Thị Thuận từ tiểu bang Washington (thư gửi Ni Sư Huệ Thảo, knh nhờ cng dường ngi cha no bị hư hỏng cần sửa chữa). Qu Ni sư cũng đ ghi lại số điện thoại của Đại đức trụ tr để phật-tử trong v ngoi nước, ai pht tm cng dường Cha th lin lạc:

 

CHA PHP LM

Thn Quảng Phước, x Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khnh Ha.

Trụ tr: Đại đức Thch Nhuận Php

Số điện thoại: 01225.556.665

 

Hoặc gửi về:

CHA ƯU ĐM

7255 W. Meranto Avenue

Las Vegas, NV 89178

(Phần Memo xin vui lng ghi:

Cng dường Cha Php Lm)

 

Xin hồi hướng cng đức bố th cng dường nầy đến vạn loại hữu tnh, nguyện cầu thế giới ha bnh, chng sinh an lạc; nguyện cầu nh nh được an ổn, no ấm, trnh khỏi những thin tai, dịch bệnh, nhn họa; v nguyện cho tất cả chng sinh đều được duyn lnh đến với Phật, pht tm bồ-đề, tinh tấn tu tập hnh tr để vượt khỏi mọi khổ đau ch nạn của trần gian. 

 

 

 

Mời xem:

 

DANH SCH N NHN ĐNG GP CỨU TRỢ NẠN NHN BO LỤT DAMREY 2017

TM THƯ KU GỌI CỨU TRỢ NẠN NHN BO LỤT DAMREY 2017

(Cha Ưu Đm, Las Vegas)

HNH ẢNH ỦY LẠO NẠN NHN BO LỤT DAMREY ĐỢT 1