LỜI CẦU NGUYỆN CHO NẠN NHÂN

ĐỘNG ĐẤT VÀ SÓNG THẦN TẠI ĐÔNG NAM Á (TSUNAMI 2004)

 Vĩnh Hảo

 

Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát

 

Một cơn địa chấn chuyển rung muôn trùng biển lớn

Lớp lớp triều dâng, sóng dậy sát tướng hung thần

Phút chốc kinh hoàng không kịp hiểu ra nguyên cớ

Đă thấy thân ḿnh bé nhỏ, ch́m ngập trong nước mênh mông

Nào nhà cửa, cây vườn, một thời khang trang, tươi xanh bên bờ cát trắng

Nào hàng quán, dinh thự, một thời tấp nập kẻ vào người ra

Băi biển đẹp xinh, văng lai hàng hàng du khách,

Nếp sống yên b́nh, ghe thuyền qua lại bán buôn…

Bỗng một thoáng sụp đổ tan tành, chẳng c̣n đâu là nơi nương náu

Mang mang bốn bề chỉ thấy nước mặn bao quanh

Già, trẻ, lớn, bé, cùng trôi theo ḍng cuồng lưu khủng khiếp

Sát quỷ vô thường rộng vung cánh tay hiểm lớn

Hơn trăm ngh́n người ngă rạp xuống biển đau thương

Người lạc mất nhau, kẻ trôi mất của

Cầm thú vườn nhà, hoang thú rừng xanh, cùng chung số phận

Trôi theo thây người, lềnh bềnh khắp nơi

Tử thi thối rữa người thân chưa kịp cất chôn

Xú khí xông lên, vẽ nét hoang tàn cho ngh́n dặm tha ma mộ địa

Cộng nghiệp thảm thiết, không khỏi lệ rơi đau xót

Thắp nén hương này, hướng vọng về nơi thống khổ tang thương:

- Người c̣n: tránh khỏi tật dịch ốm đau

  Đoàn tụ gia viên, sớm dựng đời mới

- Kẻ mất: trút sạch oan khiên, nghiệp báo

  Thác sanh về cơi thù thắng trang nghiêm.

 

Biển nghiệp chằng chịt, ta với người cùng chung trói buộc

Thức tỉnh quay về, ba cơi là nhà thênh thang

Giác tánh minh linh, sang-hèn, trí-ngu, không khác

Một niệm quy tâm, ngời sáng bản thể vô biên.

Nguyện các hương linh, lắng ḷng nghe tiếng kinh cầu

Nhờ Đại bi lực của chư Phật, Bồ tát mười phương

Nhờ sức chú nguyện của các đạo tràng khắp nơi

Tĩnh tâm, lắng đọng, xả bỏ mê t́nh

Tất cả hương linh đồng về bến giác.

 

Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát

 

 

 

 

horizontal rule

 

Trở về trang Điếu Văn & Lời Nguyện