LINH THOẠI (*) TRÊN BIỂN LỚN

 

 

Như chim rời tổ nay được về đàn.

Thầy-tṛ đoàn tụ, huynh đệ hỏi han

Phần tư thế kỷ, thăng trầm cuộc mộng

Phút giây tương ngộ, ḷng vui rộn ràng.

Dưới mái chùa xưa điểm lại danh tánh

Từng khuôn mặt, từng nụ cười thân quen

Tóc đă hoa râm trên những mái đầu một thời để chỏm

Ai c̣n ai mất, ai về ai không?...

 

Bất chợt, trong tiếng gió vi vu vườn chùa mà chạnh nhớ đến một người

Tâm Hải sư huynh, người anh lớn mắt sâu, miệng cười rạng rỡ

Râu rậm oai phong dáng định Sư Tổ

Vầng trán cao ngời chí nguyện siêu phương…

C̣n nhớ năm nào:

Ấu thời theo Thầy, bốn tuổi xuất gia

Hang cỏ ẩn thân, rau dưa đạm bạc

Kinh kệ ê a, ḥa tiếng chim rừng

Nhân duyên tṛn đầy theo Thầy hạ sơn

Pháp Bảo Linh Sơn khai mở Phật trường

Thuần tịnh bao năm uy nghi tăng tướng

Tham phương cầu học, Liễu Quán – Già Lam

Dấn thân phụng đạo, phổ hiện ḷng từ

Rồi một ngày vâng mệnh bổn sư

Dừng bước vân du, chùa xưa trú tŕ

Ngày lại ngày, sơn môn dẫn chúng

Cánh chim bằng xếp mộng vẫy vùng…

Để rồi:

Đêm thêm dài cho tâm nguyện dang dở

Biển mênh mông vẳng tiếng gọi lên đường

Tung cánh, tung cánh, giữa khung trời nghiêng đổ

Gió thét, sóng gào, mù mịt chân mây

Biển ước trở nên biển nghiệp

Biển nghiệp chuyển thành biển tâm

Tâm như biển lớn dung chứa muôn sông

Hoa linh thoại nở trong đêm băo bùng…

Đến từ biển lớn th́ về nơi biển lớn

Nhân duyên nào biết nghịch hay xuôi

Gửi thân như huyễn trong sóng huyễn

Mở tâm như biển biến tam thiên

Sinh-tử đă tường cơn mộng ảo

Giải thoát là đây, tâm an nhiên.

Tâm tâm ảnh hiện chơn-như hải

Pháp tánh thường quang niết-bàn môn.

Hương yên vọng khấp người xa khuất

Linh thoại trên biển tỏa ngàn năm.

 

(2014)

 

_____________

 

(*) Sư huynh Thích Tâm Hải, họ Lê, húy danh tự đặt là Linh Thoại.

 

 

horizontal rule

 

Trở về trang Điếu Văn & Lời Nguyện