LỬA ĐẠI NGUYỆN

 

TƯỞNG NIỆM HUYNH TRƯỞNG HỒ TẤN ANH, Pd. HẠNH MINH

 

VỊ PHÁP THIÊU THÂN

(lúc 4g30 sáng, ngày Rằm tháng Bảy năm Tân Tỵ tức ngày 02 tháng 9 năm 2001)

 

Vĩnh Hảo chấp bút thay GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ

 

 

Thắp nén hương một ḷng tưởng niệm

Bậc trượng phu bi-chí uy hùng

Ba cơi dọc-ngang làm thân lữ-khách

Một kiếp đi-về trải nguyện gia-huynh

Là gia-huynh, trưởng mái gia đ́nh, lớn nhỏ, trong ngoài đều gánh vác

Theo gót Thầy Tổ, hướng dẫn con em, bên đời, bên đạo oằn vai

Cũng nhờ:

Sớm được học Đạo, hiểu rơ lư Tánh KHÔNG, trau giồi tâm đức

Đem phổ vào đời, đẹp như tiết nhạc, sáng như nắng hoa

Trong nhà ngoài ngơ, ở đâu có mặt, quyết dấn thân làm rạng rỡ đạo màu

Học hạnh hoa sen:

Vươn lên từ cơi ô trược mà đượm thấm khắp trời quê hương

Giữa bao gió chướng vẫn ngát thơm cửa ngơ đạo hạnh

Thương người thương vật thể hiện BI tâm

Hiểu đạo hiểu đời triển khai TRÍ tính

Ứng xử ung dung, gian khổ không nề, sáng danh DŨNG lực Phật gia.

Bởi thế nên,

Nh́n đất nước tang thương, ḷng đau như cắt

Ngày ngày lởn vởn giấc mộng thái b́nh, cầu sinh linh vượt cơn khổ nạn

Lại thêm đạo pháp suy vi, dạ như lửa bỏng

Đêm đêm canh cánh ước nguyện yên vui, mong Giáo hội thoát cảnh cùm gông

Xót đau tận cùng tâm can

Chớp mắt lệ nóng tuôn tràn

Tự xét ḿnh sức nhỏ không xoay nổi guồng máy cường quyền vô tri

Ngẫm thế cuộc phù hư tiếc ǵ thân giả huyễn

Gương xưa Quảng Đức hăy c̣n đó

Lửa tam muội đốt cháy mộng vô minh

Nay học theo người xin nối đuốc

Đốt ngọn lửa này cho mê vọng tiêu tan

Lửa đại nguyện không đau thân tạm bợ

Chỉ sợ đau đất nước trong lửa tham tàn

Lặng lẽ một ḿnh, âm thầm hạnh nguyện

Chọn một ngày thiêng, đốt ngọn lửa thiêng

Những mong đánh thức lương tri người mê muội

Ôi, thương thay, tiếc thay!

Một anh tài nằm xuống cho tương lai đất nước vươn dậy

Đem thân nhỏ đổi lấy mộng lớn quê hương

Một thân nhỏ vươn cao giữa trời đổ nát

Một ngọn lửa nhỏ thắp sáng bi nguyện độ sinh

Cao cả thay, hùng vĩ thay! Đại nguyện cứu đời

Theo ngọn lửa thiêng

Rực sáng giữa đêm dài mộng mị u tối

Ngh́n xưa ngh́n sau c̣n ghi ân đức này

Sen trắng nở thơm vườn đất mẹ

Nay hóa sen vàng cơi bất sinh

Giấc mộng trăm năm gót đă nhẹ

Thênh thang về với ánh quang minh

Tưởng vọng gương này lưu thanh sử

Nghiêng ḿnh thành kính trầm hương dâng.

 

 

 

 

horizontal rule

 

Trở về trang Điếu Văn & Lời Nguyện