MỘT VẦNG TRĂNG

 Kính dâng Ni trưởng Thích Nữ Như Thủy

Ni trưởng Thích Nữ Như Thủy

(1950 - 2018)

 

 

“Một đôi thùng gánh hai trăng

Một tâm tư trải mấy hằng hà sao.”

(thơ TN Như Thủy)

 

 

Gánh nước cây rừng siêng tưới: cây lớn cây nhỏ thấm ân

Quảy trăng nhẹ hẫng vai gầy: sao hôm sao mai rực sáng

 

Thi bút thiền ngôn hư lộng

Một thời kinh ngạc tao nhân

Pháp nhũ biện tài sâu rộng

Sỏi đá gật đầu thọ ân.

 

Một chiều nh́n lại bước đường

Rỗng rang trời cao mây trắng

Đêm về nhập một hai trăng

Tịch mịch tâm tư sâu lắng

 

Buông gánh trần gian nhẹ bước

Mắt tuệ ngời ánh muôn sao

Huyễn thân gửi nơi sinh-tử

Nẻo về

thinh lặng

non cao.

 

Hạc tung cánh

Nghiêng một trời

Người ở lại

Giấu lệ rơi.

 

Nước không lưu dấu trăng vô ảnh

Trời trong mây tạnh tâm hư không.

 

 

Kính dâng Ni trưởng Thích Nữ Như Thủy

Hậu học Vĩnh Hảo – Tâm Quang khấp đề

 


 

 

 

 

horizontal rule

 

Trở về trang Điếu Văn & Lời Nguyện