Mười lạy mùa xuân cho vạn vật hồi sinh

Vĩnh Hảo

 

Lạy đức Từ phụ Phật-đà-da
Bỏ xuân thế tục, khoác ca-sa
T́m xuân vĩnh cửu cho trần thế
Muôn loài hồi sinh trong hoan ca.

Lạy Pháp vô thượng Đạt-ma-da
Con đường viễn ly khổ Ta-bà
Quét sạch trần gian điên đảo mộng
Hương trầm giải thoát quyện ngh́n xa.

Lạy bậc xuất trần Tăng-già-da
Bỏ vui thế tục, sống ly gia
Nối gót cha lành trên đường giác
Hoằng dương chánh đạo, xuân muôn nhà.

Lạy ơn Tiên Tổ, ơn Mẹ Cha
Sinh-dưỡng, thương con kiếp sống này
Lại gieo duyên lành theo đường chánh
Cho con làm người sống đời ngay.

Lạy ơn Thầy dạy, ơn Sư trưởng
Dạy con từng chữ, từng lời hay
Trí - Đức vun bồi, gương đạo hạnh
Hồi sinh nơi con tính Phật đầy.

Lạy ơn Đất nước cưu mang tôi
Chở che, ổn định đời sống lành
Lạy ơn Quê hương, nơi cắt rốn
Nguyện sớm hồi sinh xuân thái b́nh.


Lạy Thiện tri thức hành lợi tha
Nhắc nhở bạn lành sống an ḥa
Gieo mầm hạnh phúc, dẹp mầm khổ
Nguyện người an lạc xuân đơm hoa.

Lạy thay Kẻ ác gieo nghiệp dữ
Nguyện mùa xuân đến mở ḷng ra
Cùng người trần gian theo lẽ thiện
Trổ lộc từ bi, hoa trái lành.

Lạy thay Bạn bè khắp năm châu
Người c̣n, kẻ mất, biết nơi đâu!
Đă từng một thuở chung trường lớp
Xin nguyện hồi sinh mộng ban đầu.

Lạy thay bao Người thương yêu tôi
Chia xẻ, lắng nghe, luôn vỗ về...
T́nh yêu nuôi dưỡng hồn thơ mộng
Nguyện người hưởng xuân vui tràn trề.

Mười lạy mùa xuân, hướng mười phương
Ḷng người mở hội ngập t́nh thương
Đất trời mênh mông gom một mối
Vạn vật hồi sinh xuân miên trường.

Mồng Một Tết Giáp Thân, 2004.

 

 

 

horizontal rule

 

Trở về trang Điếu Văn & Lời Nguyện