Mười thương mùa xuân gửi mười phương ân / t́nh

 

Vĩnh Hảo

Sáng Mồng Một Tết Ất Dậu - 2005

 

 

Thương Mẹ mắt sâu chờ con về

Ngh́n dặm xa quê con t́m chi?

Biệt tăm không thấy xuân tương ngộ

Ven trời mờ mịt bóng chim di.

 

Thương Ba chôn xuống bao mộng ước

Thời thế ly loạn sống mai danh

Chung trà ngày xuân nhớ tiên tổ

Lẫm liệt ngh́n trang lưu sử xanh.

 

Thương Anh cặm cụi trang báo Tết

Dâng đời miếng vui, ḿnh miếng ăn

Báo chí thời đại: khen với chửi!

Ba mươi năm dài chôn ư văn.

 

Thương Chị bơ vơ nơi xứ người

Duyên t́nh chắp nối lại vỡ tan

Tuyết rơi lạnh buốt niềm tiếc nhớ

Xuân về lạc lơng giấc sầu hoang.

 

Thương Em lận đận bao sinh kế

Lúc được lúc thua chẳng chi bền

Miệng vẫn hàm hoa vui đời nhạt

Ư xuân như thể tràn quanh năm.

 

Thương Ai "quên thân ḿnh sậy yếu"

Cất giọng uy hùng bạt vía ma

Chí vượt năm châu, trùm bốn biển

Ngh́n sau c̣n tỏa khắp sơn hà.

 

Thương Dân cùng khổ bao tháng ngày

Trải thân lót đường t́m ấm no

Trắng xương vun đắp nền tự chủ

Nay vẫn khóc tràn mộng tự do.

 

Thương Nước đẹp ngời bốn ngh́n năm

Đuổi giặc, yên dân, lừng tiếng tăm

Liệt nữ, anh hùng không kể hết...

Nay chỉ c̣n là đất "kiếm ăn."

 

Thương Người lăng xăng giữa mộng đời

T́nh yêu, danh vọng, không hề nguôi

Thanh xuân giốc cả cho một hướng

Tóc bạc nh́n lại: vẫn thế thôi!

 

Thương Đời mong manh bọt sóng trôi

Hôm nay tụ, mai đă tan rồi

Triều dâng tiết điệu suy với thịnh

Buồn hay vui chỉ do "biết" thôi.

 

Mười niềm thương gửi khắp mười phương

Chia nhau hơi ấm xuân chơn thường

Chắp tay cầu nguyện chung muôn cơi

Đạo lộ thênh thang cùng lên đường.

 

 

 

horizontal rule

 

Trở về trang Điếu Văn & Lời Nguyện