NHẸ GÓT HÓA THÂN

Điếu văn tưởng niệm Đại Lăo Ḥa Thượng Thích Đôn Hậu

 

(đọc trong buổi lễ tưởng niệm do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ tổ chức tại Phật Học Viện Quốc Tế, North Hills, California, Hoa Kỳ, 1992. Vĩnh Hảo chấp bút)

 

 

Chân tâm trạm tịch

Pháp tánh linh minh

Người từ vô sinh hóa thân ḍng biến dịch

Mượn thân giả hợp độ khắp cơi nhân sinh.

Cổ Thành anh linh,

Giáng trần họ Diệp, nối bước cha mài nghiên cửa Khổng

Thần Kinh tú khí,

Tham nhập ḍng Thích, theo chân thầy dộng tích nhà Không.

Cửa Khổng hề bước quanh chưa thỏa

Nhà Không hề một cơi mênh mông.

Tây Thiên xuống tóc, giới hạnh hành tŕ tinh tấn

Tâm Tịnh cầu thầy, kinh luật nghiên cứu làu thông

Nhà Thiền hôm sớm khêu đèn tuệ

Canh khuya mở cửa sực thấy trăng

Lung linh trăng nước soi nhau sáng

Lấp loáng ánh vàng đẫm áo Tăng

Lạy ân sư,

Tâm tâm truyền

Phú chúc mai sau hoằng Phật đạo

Tây Thiên Đông Độ hóa quần mê.

 

Nhờ thế nên:

Cửa Thiền đạm bạc nuôi chí cả

Nẻo Thánh bần hàn giữ hạnh cao

Và v́ vậy:

Giới hạnh nghiêm, chóng thọ tam đàn

Kinh luật rộng, sớm vào tăng phẩm

Từ Hiếu pháp y tiếp thọ

Hồng Khê luật học kiên tŕ

Thập Tháp tăng trường tham vấn

Tây Thiên đại học dự phần.

Diệu Đức ni viện tiếp chúng

Báo Quốc học đường độ tăng.

Khai sáng Liên Hoa văn tập

Phật học truyền trao thực chứng.

Xây dựng Linh Quang tăng trường

Luật học quảng bá sở văn.

Ba ngàn oai nghi, ngời ngời hảo tướng

Tám muôn tế hạnh, rỡ rỡ uy dung.

Sư tử huyền âm, lời vàng chuyển rung tứ chúng

Long tượng tuyệt bút, lẽ diệu chấn kích tam môn.

Trí tuệ siêu quần, Trừng Nguyên chiếu rọi

Bi tâm bạt chúng, Đôn Hậu bao dung.

Học vấn rộng sâu, Thừa Thiên Phật Hội Chánh Hội trưởng

Hành tŕ nghiêm mật, Báo Quốc giới đàn Tuyên Luật sư.

Thiên Mụ trú tŕ, Phật vụ Trung phần lưu dấu

Ấn Quang đàn đầu, Pháp sự Nam bộ dội âm.

Toàn quốc Giám Luật, nghiêm minh xử lư

Vạn Hạnh Chánh Miền, Phật sự châu viên.

Gặp lúc nhiễu nhương, không tiếc thân mạng để bảo tồn Phật đạo

Đến khi pháp nạn, chẳng nề nguy hiểm mà cự chống ma quân

Tăng Ni ngưỡng mộ,

Thiện Tín quy sùng,

Giáo Hội suy tôn

Đường đường Tăng Thống (*).
Tinh hoa nước Việt, công đức ngàn đời soi trần thế

Lương đống nhà Thiền, hạnh nguyện muôn thuở rọi không môn.

 

Rồi bỗng chốc thân tùng suy yếu

Giả hợp nào chẳng đến ngày tan!

Người dự tri ngày về cơi Phật

Viết Tâm Thư khuyến chúng hợp đoàn

Chim gần chết hót giọng bi thiết

Người sắp xa nói lời chân thành

Sáu mươi năm chuông đồng triêu mộ

Gơ vào ḷng từng nhịp pháp âm

Lặng lẽ nở cánh hoa liễu ngộ

Nay cuối đời gióng tiếng chuông tâm.

Tiếng chuông xa xúc động bốn chúng

Lệ thành ḍng khóc thẹn hồi âm.

Như tin tưởng lời nguyền hậu bối

Người an ḷng buông xả báo thân.

 

Đường mây cũ hạc về tung cánh

Lối non xưa óng ánh trăng vàng

Bất sinh bất diệt, sá ǵ cơn gió thoảng

Vô khứ vô lai, nào nệ chút hương tàn.

Xưa đến từ nơi vô sinh th́ nay về nơi bất diệt

Đâu có lẽ hợp tan không tường tỏ!

Sinh tử đầu ghềnh bọt nước vỡ

Khứ lai ngọn cỏ móc sương vờn.

Dẫu biết thế, ḷng vẫn đau như cắt

Tâm bàng hoàng, sửng sốt, lệ không ngăn.

Nhớ năm xưa dáng người như đại thọ

Cao cả che bóng mát đàn hậu lai

Nay tưởng nghĩ dáng ấy không c̣n nữa

Th́ niềm đau dễ phút chốc nhạt phai!

Tăng Ni xứ xứ ngưng tiếng thở

Thiện Tín nơi nơi bặt giọng cười

Núi Ngự sững sờ thương vóc hạc

Sông Hương nức nở tiếc thân tùng.

Thiên Mụ bàng hoàng hồi chuông đứt quăng

Thọ Cương thổn thức canh gà lạc âm.

 

Từ hải ngoại chúng con đồng vọng bái

Giác linh Người tịch lặng nẻo minh linh

Chúng con bất hạnh không bái kiến tôn nhan giây phút cuối

Chỉ xin phục lạy với ước nguyền "Thánh chủng đồng sinh"

Gương tiếp chúng đời đời xin tạc dạ

Đức lợi sanh kiếp kiếp nguyện ghi ḷng

Phút ly biệt làm sao không xao xuyến

Hiếu t́nh này lặng lẽ giấu vào tim.

Xin lần cuối tiễn đưa Người tịch diệt

Trải đạo t́nh theo tiếng kệ câu kinh.

Sinh tử đại mộng hề, phủi tay cất bước

Niết-bàn vô sinh hề, nhẹ gót hóa thân

Gậy trúc hề, gơ vang sân cũ

Giầy rơm hề, bước dội thềm xưa.

Trăng vàng vẫn soi, soi lá rũ

Sóng xanh c̣n vỗ, vỗ đôi bờ.

Người đi muôn thuở c̣n in bóng

Chân thường vọng lại tiếng chuông xa.

 

 

___________________

 

(*) Tám năm sau bài điếu văn này, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất chính thức làm lễ truy tôn Đại lăo Ḥa thượng Thích Đôn Hậu lên ngôi vị Tăng Thống (Đệ Tam), tại Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II của GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ - Văn Pḥng II Viện Hóa Đạo, nơi Chùa Cổ Lâm (vào các ngày 31.8 và 01, 02, 03 tháng 9 năm 2000). Cho nên, hai câu "Giáo hội suy tôn, đường đường Tăng Thống" trong ở đây, có thể hiểu như là tâm nguyện, là gợi ư cho việc "truy tôn" về sau.

 

 

horizontal rule

 

Trở về trang Điếu Văn & Lời Nguyện