PHẤT TRẦN MỘT PHẨY

 

 

Bóng tùng tỏa rừng thiền quê hương

Niềm thương lan cuộc thế vô thường

Từ thanh xuân đă nguyện dấn thân

Đầu bạc phơ vẫn gậy trúc lên đường.

 

Lên đường, phải đâu tới lui dăm nẻo quẩn quanh chật hẹp

Đi, đứng, nằm, ngồi, động tác nào chẳng phải sự cựa ḿnh uy nghiêm của lan-nhă tượng vương

Nói, im, dịch, thuật, đều là tiếng gầm dũng mănh của tùng lâm sư tử

Ai người có thể giam nhốt, trói buộc hay lạm dụng một cơi ḷng tịch tịnh hư không!

Lăo tăng bần hàn, một bát ba y, ở đâu cũng là tịnh-độ niết-bàn

Nơi đây, từ đất lành này đă ươm những hạt mầm cho vô lượng bồ-tát dơng xuất hiện thân

Ngày hai bữa cháo, hai thời thỉnh chuông, hai lần ra-vào, nhưng chính môn th́ chỉ có một

Chín mươi năm có là bao trong lũy kiếp hóa hiện

Hà tất phải bận ḷng một hạt bụi rơi vào cơi vô sinh

V́ đại nguyện độ sinh mà về đây giữa đời loạn động

Đáng sá ǵ những hư vị hay phần thưởng tầm thường của trần gian!

Đừng nói danh kia sẽ c̣n măi

Phật danh không chấp, nói ǵ giả danh.

 

Thế sự đảo điên, thương người thống khổ thấp miệng

Lăo tăng một ḿnh cất tiếng cho muôn dân an thái

Nhân tâm trí trá, gió chướng đem gieo cửa thiền

Giả danh, huyễn vị, trở thành đầu mối của suy vong

Con thuyền ấy giương buồm vào trong băo tố

Mà bánh lái đă găy ngay từ lúc nhổ neo!

Nhẫn nhục, nhẫn nhục, đại nhẫn nhục

Là áo giáp đi qua rừng gươm giáo

Khởi ngôn hay tịnh mặc đều v́ ḷng từ bi

Đừng nói lăo tăng không hay không biết

Chỉ v́ ‘tùy thuận’ mà đành vô ngôn.

 

Cuối đời lui về nơi tịch liêu lan nhă

Lấy tiểu sự làm đại sự nhân duyên

Thỉnh chuông triêu-mộ gửi hồng trần.

Một tiếng chuông ngân, vỡ tan muôn triệu phiền năo

Mỗi ngày hai buổi nghe đủ hai trăm mười sáu tiếng

Sinh tử ở ngay nơi tầm tay, giữa những hạt chuỗi bồ-đề

Muốn đi th́ đi, muốn về th́ về, nào ai cản ngăn, cột trói

Cỗ xe nhất thừa lướt vào cơi rộng thênh thang

Nhập bất nhị môn tức đắc Huyền thâm Pháp tạng

Ly nhất thiết tướng đương thị Quang đại Phật tông.

 

Đừng nói mặt trời kia rụng th́ trần gian tăm tối

Trí sẵn ngời trong từng hạt giống bồ-đề đă gieo

Sông cạn, ḷng từ không cạn

Núi ṃn, nguyện rộng chẳng suy

Một phen chân dẫm bất động địa

Vào ra sinh tử là tṛ chơi.

 

Rừng thiền vẫn vậy, bóng tùng tỏa

Cuộc thế vô thường khởi bi tâm

Đạt-ma quẫy giép về Tây Trúc

Lăo tăng quay đầu, vô khứ lai.

 

Gậy trúc gơ vào cửa-không-cửa

Thế giới ba ngàn sáng lung linh.

Phất trần một phẩy rơi rụng hết

Hằng sa lậu hoặc chốn tử sinh.

 

Nam mô Huyền Quang Đại Nhẫn Đại Từ Đại Trí Bồ Tát Ma Ha Tát

 

Kính điếu ân sư thượng Huyền hạ Quang

Đệ tử Vĩnh Hảo

 

 

 

horizontal rule

 

Trở về trang Điếu Văn & Lời Nguyện