SIÊU XUẤT TỰ TẠI

 

Vĩnh Hảo kính tặng Ni Sư Thích Nữ Trí Hải với ḷng thương tiếc khôn nguôi

 

Biển Trí mênh mông rạng ngời Tuệ-giác Văn-Thù

Mắt Từ vời vợi chan rưới Bi-nguyện Quán-Âm

Vào ra tự tại hề chi lửa hừng ba cơi

Long-nữ hiện thân trời người cung kính nghiêng ḿnh

Bút son chấm phá đường bay hạc trắng

Vườn Tuệ thơm hương, Đàm-hoa mở cánh chơn-thường

Chớp mắt phủi tay: trần gian huyễn mộng hiển lộ Như Lai thực tướng

Vẫn đi vẫn về con đường siêu tuyệt Bát-nhă Ba-la...

 

 

(bài này đă được nhạc sĩ Trần Quan Long phổ nhạc. Xin bấm vào để nghe qua giọng ca Kim Ngân "SIÊU XUẤT TỰ TẠI")

 

 

 

 

 

 

horizontal rule

 

Trở về trang Điếu Văn & Lời Nguyện