THỊ HIỆN TỬ-SINH

(Tưởng niệm Đại Lăo Ḥa Thượng Thích Đức Nhuận)

(Kính dâng ân sư Thích Đức Nhuận - được dùng làm điếu văn của VPII Viện Hóa Đạo - Vĩnh Hảo chấp bút)

 

 

Kính lễ Giác Linh Ḥa Thượng,

Từ phương xa nghe được tin Ḥa Thượng xả bỏ huyễn thân, trở về Pháp thân thường trụ, chúng tôi thật bàng hoàng xúc động, nghe như đất trời động chuyển chung quanh. Nỗi bi thiết dâng lên không thốt được thành lời. Bao nhiêu đạo t́nh thâm thiết những tưởng một ngày quê hương thanh b́nh, sẽ ngồi bên Ḥa Thượng trao đổi cho ấm nghĩa đệ-huynh. Nào có ngờ đâu, Ḥa Thượng vội đi trước, bỏ lại chúng tôi và bao nhiêu người giữa lúc hơn bao giờ hết, Giáo hội và Dân tộc đang cần rất nhiều ở thần trí của Ḥa Thượng. Bao điều muốn nói hăy c̣n giữ lại trong tâm. Nay đến trước Ḥa Thượng, chỉ c̣n là h́nh bóng lưu lại trên một linh đài hương khói. Kính tiếc Ḥa Thượng, không tiện biểu lộ bằng cảm xúc thường t́nh. Đành giấu lệ vào trong để nói lên những lời mộc mạc chân t́nh này.

Hôm nay suy niệm đời Ḥa Thượng, hơn sáu mươi năm đạo hạnh thanh tu, từ Bắc chí Nam, chí nguyện học đạo hành đạo trải qua bao cuộc biển dâu vẫn không sờn. Hành trạng tu tập và công đức hoằng hóa cao sâu như vậy, hàng hậu duệ ngh́n sau ghi nhớ măi.

Ôi thương tiếc làm sao, h́nh bóng Người, từ thời để chỏm quét lá đến khi trở thành một bậc trưởng lăo tôn túc trong cửa thiền, vẫn là một nhân cách b́nh dị, từ ḥa, khiêm cung, cảm hóa bao nhiêu pháp hữu và môn đồ hậu học.

Quả thật:

Đức lớn so như trời biển

Nhuận thấm giang sơn muôn đời

Trí tuệ vượt ba ngàn cơi

Tạng lư Như Lai sáng ngời.

 

Một đời đạo hạnh thanh bần, Ḥa Thượng chỉ có sự nghiệp trí-đức.

Viết sách, dịch kinh, cặm cụi con đường văn hóa, Ḥa Thượng chỉ mong:

- Chuyển hiện Đạo Phật vào thế giới vô minh;

- Trao cho Thời đại một Nội dung Phật chất.

Tay bút tài hoa gợi làn Gió Thiêng, dệt nên Sứ mệnh của Phật tử đối với Dân tộc và Đạo Pháp.

Từ viết văn đến làm thơ, từ giảng dạy đến làm báo, Ḥa Thượng chỉ canh cánh trong ḷng hạnh nguyện đem Đạo vào đời, không quản gian lao khốn khó.

Cho nên:

Gặp khi đạo pháp lâm nguy, Người luôn là một trong những kẻ đi đầu, dấn ḿnh vào nơi khổ nạn để bảo vệ Phật học Tinh hoa; Kiến thiết Văn minh Phật giáo cho cuộc đời thêm vui bớt khổ.

Đến thời đất nước suy vi, Người không ngại thân ḿnh già yếu, tay không tấc sắt, uy dũng đương đầu với cường quyền bạo lực để mưu cầu phúc lợi cho sinh dân. Một thân bệnh hoạn, vào tù ra tội bao nhiêu năm, vẫn Sáng một niềm Tin, an nhiên kiên định với lư tưởng hộ đạo cứu đời.

Ôi, cao đẹp thay, con đường Ḥa Thượng đi, sáng cả hoài băo của những sứ giả Như Lai và giấc mơ của Dân tộc. Con đường Ḥa Thượng đi chính là Hướng đi của Thời đại, nêu gương cho ngh́n sau noi dấu.

Tha thiết một đời với bi nguyện độ sanh, Ḥa Thượng lưu lại dấu chân uy hùng, trí tuệ của một bậc long tượng tuyệt vời của Đạo Phật trong Ḍng Sử Việt.

Hôm nay trước linh đài, truy niệm công ơn giáo huấn trực tiếp hay gián tiếp của Ḥa Thượng đối với nhiều thế hệ Tăng Ni thiện tín và sự tận lực hy hiến cả đời cho Đạo pháp và Dân sinh mà ḷng cảm nghe bồi hồi xao xuyến; chỉ biết dặn ḷng thừa tiếp công hạnh của Ḥa Thượng mà tiến thủ đạo nghiệp.

 

Thắp nén hương nầy cung kính lễ

Tiễn biệt Người, gạt lệ bi thương

Khoảnh khắc viễn ly tam thế mộng

Nhẹ gót Người về chốn Tây phương.

Hẹn ngày tương phùng nơi cố quốc

Cùng nhau trở lại cứu Ta Bà.

Bất sinh bất diệt

Người chưa từng đến

Vô khứ vô lai

Người chưa từng đi.

Chỉ có hóa thân trong từng niệm huyễn

Trong cơi vô cùng thị hiện tử sinh.

 

__________________

Ghi chú: Những chữ viết đậm là đạo hiệu, là tựa của những tác phẩm do Ḥa Thượng Thích Đức Nhuận biên soạn, sáng tác.
 

 

 

horizontal rule

 

Trở về trang Điếu Văn & Lời Nguyện