TỰ TẠI ĐƯỜNG MÂY 

 

 

Từ thuở hoang sơ đă nguyện làm mây trắng

Che mát cho đời qua những đêm ngày oi bức điêu linh

Bi mẫn lập ra muôn hạnh

Sa mạc cháy bỏng ươm thành rừng xanh

Trí vượt muôn trùng mê chấp

Trong rừng già t́m cho được lơi cây (*)

Dũng lực nhà thiền phải đâu lúc nào cũng kiên cường, bất khuất

Có khi phải tủi nhục cúi ḿnh cho đàn hậu bối vươn dậy

Lặng lẽ đêm dài, ôi những đêm dài, ôm những thị phi

Vẫn rạng rỡ bao dung nụ cười

Trăm năm cuộc thế có là bao

Nhưng bút mực, trang kinh th́ trải dài cả ngàn năm lịch sử

 

Bi giả, nhẫn giả

Nhẫn giả, trí giả

Trí giả, bất động giải thoát viên dung giả.

 

Tịch lặng trên chóp đỉnh cao

Đường hẹp trần gian rũ bỏ

Mênh mang trời rộng tiêu dao

Khứ-lai vận hành đă tỏ.

 

 

Thành kính dâng Ôn,

Vĩnh Hảo

(môn sinh lười nhác thường trốn học giờ giảng kinh của Ôn)

 

______________

 

(*) Xem Majjhima Nikaya (Trung Bộ Kinh – Thích Minh Châu dịch, tập 29. Đại kinh Thí dụ Lơi cây / Mahasaropama-sutta) và t́m đọc bài “Giá trị hạnh phúc qua Đại kinh Ví Dụ Lơi Cây” (viết bởi HT. Thích Minh Châu) để hiểu công hạnh và tâm hạnh một đời của ngài. Nói theo kinh Lăng Già th́, “Trí bất đắc hữu vô nhi hưng đại bi tâm.”

 

 

 

horizontal rule

 

Trở về trang Điếu Văn & Lời Nguyện