BÁO CHÍ PHẬT GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI

  

Sau đây là những tờ tạp chí, tập san, nội san Phật giáo Việt Nam đă phát hành tại hải ngoại từ suốt gần ba mươi năm qua. 

1. BÔNG SEN: Do cố cư sĩ Lư Khôi Việt chủ trương từ năm 1991 tại California, Hoa Kỳ, đă đ́nh bản.

2. CHÁNH ĐẠO: Tuần báo phổ thông do cư sĩ Nguyên Trung chủ trương từ năm 1992 tại San Jose, California, Hoa Kỳ, đă đ́nh bản.

3. CHÁNH GIÁC: Do Chùa Hoa Nghiêm, Canada ấn hành.

4. CHÁNH PHÁP: Báo ra mỗi đầu tháng. Số ra mắt vào đầu tháng 5 năm 2009. Mục đích của báo là hoằng pháp, tin tức Phật sự và văn học Phật giáo. Chủ nhiệm: Ḥa Thượng Thích Nguyên Trí; Chủ bút: Vĩnh Hảo. Trụ sở của ṭa soạn đặt tại Chùa Bát Nhă, thành phố Santa Ana, California, Hoa Kỳ. Báo mạng internet ở địa chỉ: www.chanhphap.net

5. CHÂN NGUYÊN: Tạp chí ra không định kỳ. Số ra mắt vào tháng 10 năm 1985 tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ. Chủ trương là Thanh Niên Tăng Ni. Đến tháng 5 năm 1990 th́ thay đổi với đường hướng là tạp chí văn nghệ và tư tưởng triết học Đông Tây. Chủ Nhiệm là Thích Viên Lư. Chủ bút là Phạm Công Thiện.  Tổng Thư kư là Thích Minh Dung. 

6. CHẤN HƯNG: Tạp chí với chủ trương vận động chấn hưng Tổ chức Phật giáo Việt Nam, xuất bản 2 tháng một số, có mặt vào những năm 1985 đến 1989.  Chủ trương là Uỷ ban Vận Động Chấn Hưng Tổ Chức Phật giáo Việt Nam. Ṭa soạn phát hành tại Nam California, Hoa Kỳ.

7. CHUYỂN LUÂN: Do cư sĩ Hoàng Nguyên Nhuận chủ trương. Địa chỉ ṭa soạn: P.O. Box 231 Lidcombe, NSW 1825, Australia. Website:  www.chuyenluan.net

8. ĐẤT LÀNH: Tạp chí phát huy Phật Pháp và truyền thống văn hóa Việt Nam. Xuất bản hàng quư. Ban Chủ Trương: Dat Lanh Buddhist Fellowship. Chủ Biên: Tâm Nguyên Khương Nguyễn Tấn Thọ. Địa chỉ ṭa soạn: P.O. Box 720715, San Diego, CA 92172-0715.

9. GIAO ĐIỂM: Chủ trương: Văn hóa, tôn giáo và thời sự.  Tạp chí ấn hành hàng quư. Có mặt vào đầu thập niên 1990. Đại diện Ban Chủ Trương:  Minh Trí, Minh Tánh, Hồng Quang.  Địa chỉ ṭa soạn:  P.O. Box 2188, Garden Grove, CA 92842, USA.  Website:  www.giaodiemonline.com

10. HẢI ĐỨC:  Đặc san thông báo tin tức, văn học, giáo lư, h́nh ảnh sinh hoạt của Chùa Hải Đức.  Xuất bản vào các dịp lễ lớn như Tết, Phật Đản, Vu Lan.  Chủ trương: Hội Phật giáo Đông Bắc Florida, Hoa Kỳ, Chùa Hải Đức.  Địa chỉ ṭa soạn:  P.O. Box 60097, Jacksonvill, FL. 32236.  Trang web:  www.chuahaiduc.org

11. HẢI TRIỀU ÂM: Tập san do GHPGVNTNHN tại Canada chủ trương, sau được thực hiện qua h́nh thức website:  www.haitrieuam.net

12.  HẢI TRIỀU ÂM:  Nội san Phật Học và văn hóa, do gia đ́nh cư sĩ Liên Hoa thực hiện, tại Hoa Kỳ. Website:  www.lien-hoa.com

13. HÓA ĐẠO: Do Chùa Tam Bảo, Montreal, Canada ấn hành.

14. HOA SEN: Do Thượng Tọa Thích Pháp Châu, Chùa Quan Thế Âm tại California, chủ trương, Hoa Kỳ.

15. HƯƠNG SEN: Do Cố Ḥa Thượng Thích Thiện Châu sáng lập vào năm 1975 tại Pháp quốc.

16.  KHAI PHÓNG:  Tạp chí Văn hóa, chính trị dân tộc, ấn hành vào những năm 1981 đến 1984 tại Nam California, Hoa Kỳ. Thành phần chủ trương và biên tập là những tri thức Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại. Đại diện Ban chủ trương: Bùi Ngọc Đường.

17. KHÁNH ANH: Bản tin tam cá nguyệt.  Ḥa Thượng Thích Minh Tâm chủ trương.  Chùa Khánh Anh ấn hành.  Địa chỉ:  14 Avenue  Henry Bargusse  92220 Bagneux – France.  Website:  www.chuakhanhanh.free.fr

18. KHUÔNG VIỆT: Tạp Chí Khuông Việt do Đại Đức Thích Thiện Niệm và Hội Phật Tử Âu Châu chủ biên.  Trang web:  www.khuongviet.com

19. LÁ THƯ LÀNG MAI: Do Đạo Tràng Mai Thôn chủ trương, Pháp. Trang nhà điện toán toàn cầu:  www.langmai.org

20. LIÊN HOA: Nguyệt san do Ban Biên Tập của Trang nhà điện toán toàn cầu:  www.thuvienhoasen.org thực hiện.

21. NGUỒN ĐẠO: Tạp chí văn hóa Phật giáo Việt Nam.  Thực hiện và xuất bản: Chùa Giác Hoàng, Washington, D.C. Ḥa Thượng Thích Tâm Châu chứng minh.  Ḥa Thượng Thích Thanh Đạm trị sự.

22.  NGUỒN SỐNG:  Do Thích Giác Lượng Tuệ Đàm Tử làm Chủ nhiệm và Chủ bút, ấn hành tại California, Hoa Kỳ.

23.  PHÁP BẢO:  Ḥa Thượng Thích Bảo Lạc chủ trương.  Chùa Pháp Bảo ấn hành tại Sydney, Úc Đại Lợi.  Địa chỉ ṭa soạn: 148-154 Edensor Road, St. Johns Park, NSW 2176, Australia.

24.  PHÁP DUYÊN:  Do Thích Giác Lượng Tuệ Đàm Tử chủ trương, ấn hành tại California, Hoa Kỳ.

25.  PHÁP HOA:  Đặc san Chùa Pháp Hoa, Hội Phật giáo Wichita, Kansas.  Phổ biến giáo lư, thông tin Phật Sự.  Cố vấn và Chủ trương:  Trú Tŕ Thích Giác Minh.  Địa chỉ ṭa soạn:  4706 N. Arkansas Avenue, Wichita, KS 67204. 

26.  PHẬT GIÁO HẢI NGOẠI: Tạp chí ấn hành vào các dịp lễ lớn của Phật giáo như Xuân, Phật Đản, Vu Lan do GHPGVNTNHN-HK chủ trương. Cố Ḥa Thượng Thích Đức Niệm làm Chủ Nhiệm.  Cư sĩ Quảng Thành làm Chủ Bút.  Cư sĩ Tâm Quang Vĩnh Hảo làm Tổng Thư Kư.  Ấn hành từ năm 1994 đến năm 2000, tại California, Hoa Kỳ.

27.  PHẬT GIÁO THỐNG NHẤT: Tập san ấn hành theo những kỳ đại lễ của Phật giáo do tổ chức GHPGVNTN tại Hoa Kỳ thực hiện từ năm 1988 đến năm 1993.

28.  PHẬT GIÁO VIỆT NAM: Tạp chí phát hành hàng tháng. Có mặt vào năm 1980 tại Hoa Kỳ.  Theo Ban Chủ Trương đây là:  tiếng nói của Phật giáo Việt Nam tại Hải Ngoại.  Cố Chủ nhiệm:  Thích Thiên Ân.  Chủ nhiệm:  Thích Măn Giác.  Chủ bút:  Châu Văn Thọ.  Địa chỉ ṭa soạn:  863 S. Berendo Street, Los Angeles, CA 90005, USA.

29.  PHẬT HỌC: Nguyệt san do những tri thức Phật giáo tại thành phố Louisville, KY, USA thực hiện.  Có đưa lên mạng điện toán toàn cầu:  www.win.net/phathoc

30. PHẬT HỌC: Tập san ấn hành theo những kỳ đại lễ của Phật giáo do Cố Ḥa Thượng Thích Đức Niệm và Ḥa Thượng Thích Trí Chơn chủ trương. Ấn hành từ năm 1985 đến 1988 tại Hoa Kỳ.

31. PHẬT HỌC VIỆN QUỐC TẾ:  Tập san ấn hành theo những kỳ đại lễ của Phật giáo do Cố Ḥa Thượng Thích Đức Niệm chủ trương.  Ấn hành từ năm 1980 đến 1984 tại Hoa Kỳ.

32.  PHẬT VIỆT: Là tập san nghiên cứu Phật Học do Trung Tâm Phát Huy Văn Hóa Phật giáo Hải Ngoại ấn hành. Thành phần Ban Biên Tập gồm:  Chủ nhiệm kiêm Tổng Thư kư: Thích Nguyên Siêu, Chủ bút (trong nước):  Thích Tuệ Sỹ, Chủ bút (hải ngoại):  Phạm Công Thiện.  Số ra mắt vào tháng 2 năm 2004.  Địa chỉ ṭa soạn:  4333 – 30th Street, San Diego, CA 92104, USA.

33. PHƯƠNG TRỜI CAO RỘNG:  Tạp chí văn học Phật giáo, ấn hành hằng tháng do nhà văn Vĩnh Hảo Chủ nhiệm và Chủ bút.  Số ra mắt vào tháng 6 năm 2006. Địa chỉ ṭa soạn:  P.O. Box 374, Midway City, CA 92655, USA. Website:  www.vinhhao.net.

34.  SEN TRẮNG: Nội san do Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ chủ trương.  Website:  www.gdptvn.us

35. SINH THỨC: Do Nhóm Thiền Quán Sinh Thức tại thành phố Wardensville, West Virginia, Hoa Kỳ chủ trương.  Trung Tâm Sinh Thức ấn hành.  Website:  www.sinhthuc.org

36. TIẾNG CHUÔNG CHÙA: Ḥa Thượng Thích Thiện Nghị chủ trương, ấn hành tại Canada.

37. TÔN PHẬT: Do Cố Ḥa Thượng Thích Thiện Châu sáng lập vào năm 1968 tại Pháp quốc.

38. TỔNG HỘI CƯ SĨ PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ: Tập san do Tổng Hội Cư Sĩ Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ chủ trương, ấn hành vào những dịp lễ lớn của Phật giáo.

39.  TRÚC LÂM: Tạp chí ấn hành vào những dịp lễ lớn của Phật giáo do Giáo Hội Liên Tông Phật giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ chủ trương, với nội dung:  Phật giáo, Văn Hóa, Nghệ Thuật và Xă Hội.  Chủ nhiệm:  Ḥa Thượng Thích Trí Hiền.  Chủ bút:  Ḥa Thượng Thích Chơn Thành.  Tổng Thư Kư:  Thượng Tọa Thích Quảng Thanh.  Địa chỉ ṭa soạn:  713 N.  Newhope Street, Santa Ana, CA 92703.  Email:  tapchitruclam@yahoo.com

40. TRÚC LÂM: tạp chí ấn hành vào các dịp lễ lớn, do TT. Thích Hạnh Tuấn chủ trương, cố vấn. Địa chỉ: Chùa Trúc Lâm, 1521 W Wilson Ave - Chicago - IL 60640 - Tel: (773) 506 0749.

41. VIÊN GIÁC: Tạp chí của kiều bào và Phật Tử Việt Nam tỵ nạn tại Cộng Ḥa Liên Ban Đức.  Do Thượng Tọa Thích Như Điển sáng lập và Chủ Nhiệm. Ấn hành đến nay, 2007, là năm thứ 30.  Phát hành 2 tháng một kỳ. Ṭa Soạn: Karlsruher Str. 6, 30519 Hannover, Germany. Website:  www.viengiac.de

42. VIÊN THÔNG:  Phổ biến giáo lư Phật giáo và văn hóa Việt Nam. Chùa Viên Thông ấn hành 2 tháng một số.  Chủ trương: Thích Thông Niệm. Địa chỉ ṭa soạn: 15933 Clark Ave., Bellflower, CA 90706. Website:  www.chuavienthong.com. 

 

 

 

Trở về trang Mục Lục