CÁC TRANG NHÀ ĐIỆN TOÁN TOÀN CẦU

PGVN HẢI NGOẠI

  

- www.adidaphat.net : Niệm Phật Viên Thông, do nhóm Phật tử Tuệ Cường, Vơ Tá Hân... thực hiện.

- www.adidaphat.us : Trang lưu giữ những bài viết, bài giảng, băng giảng về pháp môn niệm Phật. 

- www.ahvinhnghiem.org: Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.anlac.ca :  Chùa A Di Đà, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, chủ trương, Canada.

- www.bachhac.net : Bạch Hạc, do Sư Cô Thích Nữ Minh Tâm chủ biên, Hoa Kỳ.

- www.baophap.com : Tu Viện Bảo Pháp, California, do Thượng Tọa Thích Viên Lư chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.bodetam.org : Bồ Đề Tâm, do Bồ Đề Tâm Học Hội chủ trương.

- www.buddhahome.net : Nhà Phật, do cư sĩ Tâm Quang Vĩnh Hảo và Tâm Huy Huỳnh Kim Quang chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.buddhamind.tk : Buddhamind, do cư sĩ Tâm Lạc Trần Quư Anh chủ biên, Úc.

-  www.buddhayana.org : Như Lai Thiền Tự, San Diego, do Thích Minh Hồi chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.budsas.org : Budsas, do cư sĩ B́nh An Sơn chủ biên, Úc Đại Lợi.

- www.buumon.org : Chùa Bửu Môn, Thượng Tọa Thích Huyền Việt chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.camlovuong.org : Chùa Cam Lộ Vương, Thích Huệ Minh chủ trương, Canada.

- www.cattrang.org : Đạo Tràng Cát Trắng, do Đại Đức Thích Tâm Thiện chủ Trương, Hoa Kỳ.

- www.chanhphap.net  Báo Chánh Pháp, GHPGVNTNHK chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.chanhphap.org : Chánh Pháp, do Gia Đ́nh Phật Tử Chánh Pháp, Chùa Dược Sư, chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.chanhtam.org : Gia Đ́nh Phật Tử Chánh Tâm, Chùa Phổ Từ, California, Hoa Kỳ.

- www.chuaanlac.com : Chùa An Lạc, Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh, San Jose, California, Hoa Kỳ.

- www.chuabaoan.com : Chùa Báo Ân, Sư Cô Thích Nữ Liễu Hà, Orlando, Florida, Hoa Kỳ.

-  www.chuadieuphap.us :  Chùa Diệu Pháp, do Thượng Tọa Thích Viên Lư chủ biên, Hoa Kỳ.

- www.chuadonhau.com :  Chùa Đôn Hậu, Na Uy.

- www.chuagiachoang.org : Chùa Giác Hoàng, Ḥa Thượng Thích Thanh Đạm Trú tŕ, D.C., Hoa Kỳ.

- www.chuahaiduc.org : Chùa Hải Đức, do Hội Phật Giáo Đông Bắc Florida chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.chualienhoa.com : Chùa Liên Hoa, do Ḥa Thượng Thích Chơn Thành chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.chualinhmu.com : Chùa Linh Mụ, do Ḥa Thượng Thích Trí Chơn chủ biên, Hoa Kỳ.

- www.chuanamhoa.com : Chùa Nam Ḥa, Thích Nữ Thông Thắng, chủ trương, Nhật Bản.

-  www.chuanamquang.org : Chùa Nam Quang, do Đại Đức Thích Chân Lư chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.chuaquanam.org : Chùa Quan Âm Ngàn Tượng, Viện Chủ Ḥa Thượng Thích Trí Tuệ, Hội Phật Giáo Greensboro, N. Carolina, Hoa Kỳ.

-  www.chuaquocteonline.net : Trang nhà để hướng dẫn việc sử dụng cách tham gia vào www.phatphaponline.net Đạo tràng sinh hoạt Phật Pháp trên mạng lưới toàn cầu.

- www.chuatamnguyen.org : Chùa Tầm Nguyên, do Thích Thông Lai chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.chuatruclamchicago.org : Chùa Trúc Lâm Chicago, Illinois, Hoa Kỳ, do TT. Thích Hạnh Tuấn chủ trương.

-  www.chuavanhanh.free.fr : Chùa Vạn Hạnh, Pháp.

- www.chuavanphat.org : Chùa Vạn Phật chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.chuavienquang.com : Chùa Viên Quang, Đại Đức Thích Đồng Trí Trú Tŕ, thành phố Cleveland, Ohio, Hoa Kỳ.

- www.chuaphatgiaovietnam.com : Chùa Phật Giáo Việt Nam Los Angeles, chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.chuavanhanh.free.fr : Chùa Vạn Hạnh, do Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc chủ trương, Pháp.

-  www.chuavienthong.com : Chùa Viên Thông, do Thượng Tọa Thích Thông Niệm chủ trương, Hoa Kỳ.

-  www.chuavietnam.com  : Chùa Việt Nam, Hoa Kỳ.

-  www.chuaxaloi.com : Chùa Xá Lợi, Thích Bảo Thành trú tŕ, Mariland, Hoa Kỳ.

- www.chuyenluan.com : Chuyển Luân, do cư sĩ Hoàng Nguyên Nhuận chủ trương, Úc Đại Lợi.

- www.colamtemple.com : Chùa Cổ Lâm, Seattle, Washington State, Hoa Kỳ.

- www.compassiontemple.org : Chùa Phổ Từ, California, Thích Từ Lực chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.cosophathoctinhquangcanada.org : Cơ Sở Phật Học Tịnh Quang Canada, do Đại Đức Thích Chân Tuệ chủ trương, Canada.

- www.cusi.free.fr : Cư Sĩ, do Nguyên Đạo Lại Như Bằng, Nguyên Phước Trịnh Đ́nh Hỷ, Sherap Tsomo Corinne Segers biên tập, Pháp.

- www.dieukhong.org : Thích Nữ Chân Giải Nghiêm chủ biên.

- www.daotam.org : Nhóm Phật Tử Đạo Tâm Texas, chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.dharmasite.net : Trang tiếng Việt của Vạn Phật Thánh Thành, Hoa Kỳ.

- www.dieuphap.com : Diệu Pháp, do Thượng Tọa Thích Giác Đẳng điều hành, Hoa Kỳ.

- www.duocsu.org  : Chùa Dược Sư, do Thượng Tọa Thích Đồng Trung chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.daophat.com  : Đạo Phật.

- www.daotam.org : Nhóm Phật Tử Đạo Tâm chủ trương, Hoa Kỳ.

-  www.daouyen.com :  Đạo Uyển, do cư sĩ Chân Nguyên chủ biên, Âu châu.

-  www.ducvien.org : Chùa Đức Viên, California, chủ trương, Hoa Kỳ.

-  www.duoctue.org : Đuốc Tuệ, do Hội Phật Học Đuốc Tuệ chủ trương, Hoa Kỳ.

-  www.giaodiemonline.com : Giao Điểm, do Tổ chức Giao Điểm chủ biên, Hoa Kỳ.

- www.giadinhaolam.com : do một vài huynh trưởng GĐPTVN tại Hoa Kỳ chủ trương

-  www.gdpt.net :  Do Ban Hướng Dẫn Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam Hải Ngoại chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.gdptgiachoang.org : Gia Đ́nh Phật Tử Thiện Sinh, Chùa Giác Hoàng, D.C., Hoa Kỳ.

- www.gdptthegioi.org : Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam Thế Giới chủ trương.

- www.gdptvn.us : Do Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN tại Hoa Kỳ chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.ghpgvntn.net  : Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, do Văn Pḥng II Viện Hóa Đạo chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.ghpgvntnhk.com : Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ chủ trương.

- www.haitrieuam.com : Hải Triều Âm, do GHPGVNTNHN tại Canada chủ biên từ năm 2000; đến năm 2008 th́ chuyển giao lại cho Tổng vụ Truyền Thông của GHPGVNTN Hoa Kỳ.

- www.hinhdongphatgiao.com (or .org, net) : H́nh Động Phật Giáo, do Du học Tăng Thích Minh Phú thực hiện, Ấn Độ.

- www.hoadam.net : Hoa Đàm, do Nhóm Hoa Đàm chủ biên, Hoa Kỳ.

- www.hoakhaikienphat.com  : Hoa Khai Kiến Phật.

- www.hoanghiemphapvong.org : Hoa Nghiêm Pháp Vơng, do Đại Đức Thích Hằng Trường chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.hophap.org : Chùa Hộ Pháp do Thượng Tọa Thích Tuệ Uy chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.hoituthienphohien.com : Hội Từ Thiện Phổ Hiền chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.khanhanh.fr : Chùa Khánh Anh, do Ḥa Thượng Thích Minh Tâm chủ trương, Pháp.

- www.khuongviettu.com : Chùa Khuông Việt, GHPGVNTN tại Na Uy, do Ḥa Thượng Thích Trí Minh chủ trương, Na Uy.

- www.kimcang.org : Chùa Kim Cang, do Ḥa Thượng Thích Hạnh Đạt chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.kimquang.org : Chùa Kim Quang, do Chùa Kim Quang Sacramento, California, chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.kimson.org  : Tu Viện Kim Sơn, do Ḥa Thượng Thích Tịnh Từ chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.kientanh.com : Kiến Tánh, trang nhà giới thiệu về Thiền.

- www.langmai.org : Làng Mai, do Đạo Tràng Mai Thôn chủ trương, Pháp.

- www.lamtyni.com : Chùa Lâm Tỳ Ni, do Thích Nhuận B́nh chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.lebichson.org  : Do Thích Giác Hạnh, Lê Bích Sơn chủ trương.

- www.lien-hoa.net : Liên Hoa, do cư sĩ Nhật Minh Liên Hoa chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.lieuquan.org  : Chùa Liễu Quán, do Thượng Tọa Thích Pháp Chơn chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.linhson.com : Linh Sơn, do Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn Thế Giới chủ trương, Pháp.

- www.lotusmedia.net : Lotusmedia, do Tâm Đại chủ biên.

- www.lotuspro.net  : Lotuspro, do cu sĩ Tâm Kiến Chánh chủ biên, Hoa Kỳ.

- www.luylau.com : Luy Lâu, do Tỳ Kheo Giác Nguyên thực hiện, Hoa Kỳ.

- www.matthuonnhindoi.org : Mắt Thương Nh́n Đời

- www.mienthienhoa.org : Miền Thiện Hoa, do Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Miền Thiện Hoa chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.minhquangthienvien.com : Minh Quang Thiền Viện, do Sư Minh Hiếu chủ trương, Úc Đại Lợi.

- www.nalanda.batnha.org : Thư Viện Nalanda chủ trương.

- www.nghekinhtruyen.com : Nghe Kinh Truyện, do Tâm Từ Association chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.niemphat.com  : Niệm Phật.

- www.niemphat.net  : Di Đà Nguyện Hải.

- www.nigioingaynay.com : Ni Giới Ngày Nay, do du học Ni Việt Nam thực hiện.

-  www.phapam.com

- www.phapduyentinhxa.com : Pháp Duyên Tịnh Xá, San Jose, California, do Ḥa Thượng Thích Giác Lượng chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.phaplamtemple.com : Chùa Pháp Lâm, do Đại Đức Thích Phước Trí chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.phapluan.net : Chùa Pháp Luân, do Chùa Pháp Luân (Thượng Tọa Thích Giác Đẳng) chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.phapquang.net : Chùa Pháp Quang, Trung Tâm Phật Giáo Khuông Việt, Texas, do Ḥa Thượng Thích Trí Hiền chủ trương, Hoa Kỳ.

-  www.phaptangpgvn.org  Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam, do Ban Phiên Dịch Pháp Tạng PGVN chủ biên, Hoa Kỳ.

-  www.phapvan.ca : Pháp Vân, do Thượng Tọa Thích Tâm Ḥa chủ biên, Canada.

-  www.phapvu.com  : Chùa Pháp Vũ, Na Uy.

- www.phapvucenter.com : Chùa Pháp Vũ, do Thượng Tọa Thích Nhật Trí chủ trương.

- www.phatda.com : Chùa Phật Đà, do Đại Đức Thích Thiện Hữu chủ trương, Úc Đại Lợi.

- www.phatdao.com : Thượng Tọa Thích Phật Đạo chủ trương.

- www.phatgiaodaichung.com : Phật Giáo Đại Chúng do Lê Bích Sơn chủ trương.

- www.phatgiaoucchau.com  : Phật Giáo Úc Châu, do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan chủ trương, Úc Đại Lợi.

- www.phatgiaovn.dk  : Chùa Quảng Hương, GHPGVNTN tại Đan Mạch, do Tỳ Kheo Thích Giác Thanh chủ trương, Đan Mạch.

- www.phathoc.org : Phật Học, do Hội Phật Học Kentucky chủ biên, Hoa Kỳ.

- www.phathocthuongthuc.com : Phật Học Thường Thức, do Tăng Ni sinh Việt Nam tại Taiwan chủ biên.

- www.phatgiaongaynay.net : Cư sĩ Nguyên Hảo chủ trương.

- www.phathue.de : Chùa Phật Huệ, do Tỳ Kheo Thiện Sơn chủ trương, Đức.

- www.phatquang.se : Chùa Phật Quang, Thụy Điển.

- www.phoquang.org : Chùa Phổ Quang, Utah, chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.phusa.info : Phù Sa, Pháp.

- www.phuochau.com : Chùa Phước Hậu, WI, do Chùa Phước Hậu (Thích Nữ Giới Hương) chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.phuochue.org : Chùa Phước Huệ, Ḥa Thượng Thích Tắc Phước Trú Tŕ, Sydney, Úc Đại Lợi.

- www.quangduc.com : Quảng Đức, do Đại Đức Thích Nguyên Tạng chủ biên, Úc Đại Lợi.

- www.quangminh.org : Chùa  Quang Minh, do Thích Phước Tấn chủ trương, Úc.

- www.quantheambotat.com : Phật tử Pháp Khánh chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.quantheamthienvien.com : Quán Thế Âm Thiền Viện chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.quangthientemple.org : Chùa Quang Thiện, California, do Thượng Tọa Thích Minh Dung chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.rungthiendatma.org : Rừng Thiền Đạt Ma, do Thiền sư Không Tên chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.sinhthuc.org : Sinh Thức, do Nhóm Thiền Quán Sinh Thức chủ biên, Hoa Kỳ.

- www.suoitubi.net : Suối Từ Bi, Phát thanh Suối Từ Bi, tiếng nói người con Phật.

- www.tambaoson.com : Chùa Tam Bảo Sơn do Ḥa Thượng Thích Thiện Nghị chủ trương, Canada.

- www.tamgiac.de : Chùa Tâm Giác, do Thích Đồng Văn chủ trương, Đức.

- www.tangthuphathoc.com : Tạng Thư Phật Học, Hoa Kỳ

- www.thanhuugialam.com  : Thân Hữu Ǵa Lam, do Hội Thân Hữu Ǵa Lam chủ biên, Hoa Kỳ.

- www.thaoluanphatphap.net : Thảo Luận Phật Pháp, Hoa Kỳ.

- www.2.thientongvietnam.info : Thiền Tông Việt Nam, do Phật tử Nguyễn Anh Trang thực hiện, Hoa Kỳ.

- www.3.thientongvietnam.info : Thiền Tông Việt Nam, do Phật tử Chánh Huyền Trần Minh Triết thực hiện, Hoa Kỳ.

- www.thienvienquangchieu.org : Thiền Viện Quang Chiếu chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.thienviensungnghiem.com : Thiền Viện Sùng Nghiêm chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.thondida.com : Thôn Di Đà, do Thích Ngộ Thông chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.thonhacmacgiang.com : Thơ Nhạc Mặc Giang, do nhà thơ Mặc Giang chủ trương, Úc Đại Lợi.

- www.thuong-chieu.org : Thường Chiếu, do Nhóm Thường Chiếu chủ trương.

- www.thuvienhoasen.org : Thư Viện Hoa Sen, do cư sĩ Tâm Diệu chủ biên, Hoa Kỳ.

- www.tinhhanhbotat.org : Chùa Duyên Giác, Thượng Tọa Thích Nhựt Huệ Trú Tŕ, San Jose, California, Hoa Kỳ.

- www.tinhkhiet.net : Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, Miền Tịnh Khiết.

- www.tinhluattemple.org : Chùa Tịnh Luật, Đại Đức Thích Tịnh Trí, Texas, Hoa Kỳ.

- www.tinhthuquan.com : Tịnh Thư Quán, do Phật tử Thiện Tâm và Hải Sơn chủ trương, Úc Đại Lợi.

- www.tinhxaminhdangquang.com : Tịnh Xá Minh Đăng Quang, Úc Đại Lợi.

- www.trangphapthi.com : Trang Pháp Thí, Hoa Kỳ.

- www.trisieu.free.fr  : Trí Siêu, do Thượng Tọa Thích Trí Siêu chủ biên, Pháp.

- www.trungdao.net : Một nhóm Phật tử chủ trương, Hoa Kỳ

- www.tubitam.com : Từ Bi Tâm, do Thích Nữ Liễu Pháp, Từ Bi Tâm Organization chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.tudamhaingoai.org : Từ Đàm Hải Ngoại, do Ḥa Thượng Thích Tín Nghĩa chủ biên, Hoa Kỳ.

- www.tuquang.com  : Chùa Từ Quang, Texas, Hoa Kỳ.

- www.tuvienhophap.com : Tu Viện Hộ Pháp, do Trú Tŕ Thích Tuệ Uy chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.tuvienlocuyen.org : Tu Viện Lộc Uyển, do Tu Viện Lộc Uyển chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.truclamtu.org : Tu Viện Trúc Lâm chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.vanhoaphatgiao.net : Báo Văn Hóa Phật Giáo, Việt Nam.

- www.vanphatdanh.com : Đại Tùng Lâm Vạn Phật Đảnh, do Đại Đức Thích Hằng Đạt chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.viengiac.de : Viên Giác, do Thượng Tọa Thích Như Điển chủ biên, Đức.

- www.viengiac.okc.org : Chùa Viên Giác, Oklahoma, Ḥa Thượng Thích Trí Ḥa, Hoa Kỳ.

- www.vienthongtu.org : Chùa Viên Thông Texas chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.vietnalanda.org : Việt Nalanda Foundation chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.vietnamphatquoctu.com  : Việt Nam Phật Quốc Tự, do Thích Huyền Diệu chủ biên, Ấn Độ.

- www.vinhnghiem.org : Vĩnh Nghiêm, do Hội Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.vnbc.org : Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam Texas, do Ḥa Thượng Thích Nguyên Hạnh chủ trương, Hoa Kỳ.

- www.vuonlam.us : Huynh Trưởng Quảng Quư Huỳnh Kim Lân chủ trương, Hoa Kỳ.

 

 

Trở về trang Mục Lục