THƯ CẢM TẠ 

CÁC TÁC GIẢ TRONG BỘ

VĂN HỌC PHẬT GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI SƯU KHẢO

 

Kính bạch chư tôn đức Tăng, Ni,

Kính thưa quư văn thi hữu, 

Sau 3 năm sưu tập tài liệu, biên khảo, đánh máy, layout và cuối cùng là in ấn, bộ Văn Học Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại Sưu Khảo đă hội đủ nhân duyên để có mặt.

Tâm nguyện cốt thiết của ban chủ trương không ǵ khác hơn là muốn lưu giữ những thành quả tinh thần quư báu mà chư tôn đức Tăng, Ni và quư văn thi hữu đă cống hiến cho nền văn học Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại suốt ba thập niên qua. Với những thành quả giá trị này, hy vọng sẽ là chất liệu cần thiết để phần nào bảo lưu nền văn học Phật Giáo Việt Nam nơi xứ người và làm chất xúc tác khích lệ các thế hệ đi sau tiếp tục con đường cao đẹp mà người đi trước đă xây dựng.

Có một điều thật rơ ràng như thanh thiên bạch nhựt rằng bộ sách sở dĩ được hoàn thành như hôm nay đều là nhờ những đóng góp trí tuệ xứng đáng qua các sáng tác phẩm của chư tôn đức Tăng, Ni và quư văn thi hữu. Chính v́ vậy, ban chủ trương chúng tôi xin thành tâm tri ân chư Tôn Thiền Đức và chân thành cảm tạ quư văn thi hữu đă khích lệ, hỗ trợ, đóng góp tư liệu, hoặc đă hoan hỷ cho phép chúng tôi sử dụng các tài liệu quư giá của chư vị cho bộ sách.

Ban chủ trương chúng tôi cũng biết rằng trong bộ sách vẫn c̣n có nhiều sơ suất ngoài ư muốn liên quan đến một số chi tiết về tác giả, tác phẩm của chư tôn đức Tăng, Ni và quư văn thi hữu. Xin chư vị nhận nơi đây lời cáo lỗi chân thành của chúng tôi cho những điều sơ suất đă xảy ra. Chúng tôi xin nguyện đặc biệt lưu tâm đến những sơ suất này và sẽ tiến hành việc điều chỉnh trong lần tái bản sớm nhất của bộ sách. Trước mắt, điều chúng tôi có thể làm ngay là đă sửa chữa một số sai sót do chư vị thông báo cho biết trên bản online của bộ Văn Học PGVNHNSK.

Một lần nữa, chúng tôi xin thành tâm tri ân những đóng góp quư báu của chư tôn đức Tăng, Ni và quư văn thi hữu cho nền văn học Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại.

Trân trọng,

Ban chủ trương,

Thích Nguyên Siêu, Thích Tâm Ḥa, Bùi Ngọc Đường, Huỳnh Kim Quang, Vĩnh Hảo

 

 

Trở về trang Mục Lục