THƯ MỤC THAM KHẢO

 

 

1.       SÁCH:

-    B́nh Thường  Tâm Thị Đạo, Diệu Trân, Phật Việt, 2006

-    Chân Trời Cũ, Trần Quốc B́nh, An Tiêm Studio, 1999

-    Cổng Thiền Quét Mây, Lưu Văn Vịnh, Hạ Long Thư Các, 2005

-    Cụm Hoa T́nh Yêu, Hành Tŕnh 10 Năm Thi Ca, Thi Tập XI, Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại, 2006, USA

-    Cung Đàn Xưa, Trần Quốc B́nh, tác giả xuất bản, 1998, USA

-    Dăm Ba Điều Nghĩ Về Văn Học Nghệ Thuật, Trần Hồng Châu, Văn Nghệ, 2001

-    Đời Đức Phật, Chánh Lư Kiều Thế Đức, Jade Forest Publishers, Inc., 1997

-    Hái Hoa Tuyết Đông, Thơ, Thanh Trí Cao, Trúc Lâm, 2001, USA

-    Hạnh Phúc Đến Từng Phút Giây, Trần Hồng Châu, Văn Học, 1999, USA

-    Hồi Kư Của Một Người Mất Ngày Tháng, Nhă Ca, Thương Yêu, 1991, Hoa Kỳ

-    Huyền Thoại Duy Ma Cật, Tuệ Sỹ, Ban Tu Thư Phật Học Hải Đức Nha Trang, Hoa Kỳ, 2007

-    Hương Vị Chân Tâm, Thơ, Thanh Trí  Cao, Trúc Lâm, 2000, USA

-    Khoác Áo Chân Không, Thơ, Thanh Trí Cao, Trúc Lâm, 2003, USA

-    Kỷ Yếu Đại Hội Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ, Tổng Vụ Văn Hóa GHPGVNTNHN/HK

-    Kỷ Yếu Cố Ḥa Thượng Thích Đức Niệm, Phật Học Viện Quốc Tế

-    Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam, Tập 1, Lê Mạnh Thát, Nhà xuất bản Thuận Hóa, Huế, 1999

-    Lịch Sử Thiền Học, Tàng Mộng Tử, tập 1, 2006

-    Literary Theory, An Introduction, Terry Eagleton, Fourth Edition, 2003, USA

-    Lư Luận và Phê B́nh, Bùi Vĩnh Phúc, Văn Nghệ, 1996, USA

-    Mây Trắng Thong Dong, Huyền Không, Thanh Văn, 1994

-    Minh Châu Hương Hải Toàn Tập, Lê Mạnh Thát, 2000.

-    Ṃ Gươm Dưới Đáy Thời Gian, Lưu Văn Vịnh, Hạ Long Thư Các, 2006

-    Mỗi Ngày Một Câu Chuyện Thiền, Tàng Mộng Tử, 2005

-    Một Trăm Khuôn Mặt Văn Nghệ Sĩ, Hồ Nam-Vũ Uyên Giang, Đất Sống, 2006

-    Nghĩ Về Thơ, Nguyễn Hưng Quốc, Văn Nghệ, 1989

-    Phật Việt Thi Uyển, Diệu Anh thực hiện, PL 2546 – DL 2003, Hoa Kỳ

-    Rừng Mắm Văn Nghệ, Vơ Đ́nh, Văn Nghệ, 2000, USA

-    Sóng Từ Trường, Thụy Khuê, Văn Nghệ, 1998, USA

-    Sóng Từ Trường II, Thụy Khuê, Văn Nghệ, 2002

-    Sông Núi Th́ Thầm, Diệu Trân, 2006

-    Thắng Hoan Thi Tập, tái bản lần 2, 1999, USA

-    The Bedford Introduction to Literature, Micheal Meyer, Eight Edition

-    The Norton Introduction to Literature, Alison Booth, J. Paul Hunter, Kelly J. Mays, Ninth Edition, New York, 2005

-    Thiền Thơ Không Tên, Thích Nữ Chân Thiền, 2000, USA

-    Thực Tại Chí Đạo, Phổ Nguyệt, 2002

-    Thương Nhớ Mẹ, Thích Giác Nhiên, tái bản lần thứ 3, Hoa Kỳ, 1983

-    T́m Hiểu Nghệ Thuật Thơ Việt Nam, Nguyễn Hưng Quốc, Quê Mẹ, Paris, 1988

-    T́m Thơ Trong Tiếng Nói, Đỗ Quư Toàn, Thanh Văn, 1992, USA

-    Tiểu Luận, Trần Trung Đạo, 2008, USA

-    Toàn Nhật Quang Đài Toàn Tập, Lê Mạnh Thát, 2005.

-    Tố Như Và Đoạn Trường Tân Thanh, Trần Ngọc Ninh, Việt Học/Khởi Hành, 2004

-    Tổng Tập Văn Học Phật Giáo Việt Nam, Tập 1, Lê Mạnh Thát, 2001.

-    Trăng Ngủ Trong Mây, Thơ, Thanh Trí Cao, Trúc Lâm 1996, USA

-    Trong Ḍng Cảm Thức Văn Học Miền Nam Phân Định Thi Ca Hải Ngoại, Trần Văn Nam, 2006

-    Tu Bụi, Trần Kiêm Đoàn, Titan  Corporattion, 2006

-    Tuyển Tập 20 Năm Văn Học Hải Ngoại, Đại Nam, 2005

-    Tuyển Tập Thơ Văn Phật Giáo, Thái Tú Hạp thực hiện, PL 2537 – 1993, Hoa Kỳ

-    Vài Chú Giải Về Thiền Đốn Ngộ, Nguyên Giác Phan Tấn Hải, Thiện Tri Thức, 2001

-    Vật Lư Học và Phật Học, Vân Nguyên dịch, Viện Triết Lư Việt Nam và Triết Học Thế Giới, 1994, Hoa Kỳ

-    Văn Học Miền Nam Tổng Quan, Vơ Phiến, Văn Nghệ, 2000, USA

-    Văn Học Việt Nam Dưới Chế Độ Cộng Sản, Nguyễn Hưng Quốc, Văn Nghệ, 1996, USA

-    Văn Học Việt Nam Từ Điểm Nh́n H(ậu h)Iện Đại, Nguyễn Hưng Quốc, Văn Nghệ, 2000, USA

-    Viết và Đọc, Trần Hữu Thục, Văn Học, 1999, USA

-    Việt Sử Siêu Linh, Hạ Long Lưu Văn Vịnh, Hạ Long Thư Các, 1998, USA

-    Vô Tự Chân Kinh, Diệu Trân, Gió Đông, 2000

-    Vực Sâu  Không Đáy, Thiện Hỷ, Viện Triết Lư Việt Nam Và Triết Học Thế Giới, California, Hoa Kỳ, 1995

 

2.       BÁO 

-    Bông Sen

-    Chánh Pháp

-    Chân Nguyên

-    Chấn Hưng

-    Giao Điểm

-    Hoa Sen

-    Khai Phóng

-    Khánh Anh

-    Lá Thư Làng Mai

-    Pháp Duyên

-    Phật Giáo Việt Nam

-    Phật Giáo Hải Ngoại

-    Phật Giáo Thống Nhất

-    Phương Trời Cao Rộng

-    Quê Mẹ

-    Trúc Lâm

-    Văn Học

-    Viên Thông

-    Viên Giác

 

3.       TRANG MẠNG ĐIỆN TOÁN TOÀN CẦU 

-    www.bachhac.net (Bạch Hạc)

-    www.buddhahome.net

-    www.buddhismtoday.com

-    www.budsas.org (B́nh An Sơn)

-    www.calitoday.com

-    www.cattrang.org (Đạo Tràng Cát Trắng)

-    www.chualinhmu.com (Chùa Linh Mụ)

-    www.chualinhson.com (Chùa Linh Sơn)

-    www.chuaphaphoa.com (Chùa Pháp Hoa)

-    www.chuaphatgiaovietnam.com (Chùa Phật Giáo Việt Nam)

-    www.chuaphatto.com (Chùa Phật Tổ)

-    www.chuyenphapluan.com (Chuyển Pháp Luân)

-    www.daitangvietnam.com (Đại Tạng Kinh Việt Nam)

-    www.doanviethoat.org (Đoàn Viết Hoạt)

-    www.giaodiemonline.com

-    www.giadinhaolam.com (Gia Đ́nh Áo Lam)

-    www.gdpt.net (Gia Đ́nh Phật Tử)

-    www.gdptvn-hoaky.com (Gia Đ́nh Phật Tử VN tại Hoa Kỳ)

-    www.gio-o.com

-    www.haitrieuam.net (Hải Triều Âm)

-    www.hanvota.com (Vơ Tá Hân)

-    www.hinhdongphatgiao.org (H́nh Động Phật Giáo)

-    www.hnpv.org (Hội Từ Bi Phụng Sự)

-    www.hoadam.net (Hoa Đàm)

-    www.ibmc.info (International Buddhist Meditation Center)

-    www.khanhanh.fr (Chùa Khánh Anh, Pháp)

-    www.kientanh.com (Kiến Tánh)

-    www.kimcang.org (Chùa Kim Cang)

-    www.kimson.org (Tu Viện Kim Sơn)

-    www.langmai.org (Làng Mai)

-    www.lien-hoa.net (Cư sĩ Liên Hoa)

-    www.luanhoan.net (Luân Hoán)

-    www.lieuquan.org (Chùa Liễu Quán)

-    www.nguyetsanlonghoa.net (Nguyệt San Long Hoa)

-    www.nguoi-viet.com (Nhật Báo Người Việt)

-    www.oasis.fortunatecity.com (Giáo Hội Linh Sơn Thế Giới)

-    www.phapam.com (Pháp Âm)

-    www.phapduyentinhxa.com (Tịnh Xá Pháp Duyên)

-    www.phapluan.com (Pháp Luân)

-    www.phapluan.net (Chùa Pháp Luân)

-    www.phapvan.ca (Pháp Vân)

-    www.phapvucenter.com (Chùa Pháp Vũ)

-    www.phathoc.org (Phật Học)

-    www.phatviet.com (Phật Việt)

-    www.phatviet.net (Phật Việt)

-    www.phuochau.com (Chùa Phước Hậu)

-    www.phuochue.org (Chùa Phước Huệ)

-    www.quangduc.com (Quảng Đức)

-    www.saigongate.com

-    www.saigontimesusa.com (Tuần Báo Saigon Times)

-    www.sinhthuc.org (Thiền Quán Sinh Thức)

-    www.suoitubi.net (Suối Từ Bi)

-    www.talawas.org  (Talawas)

-    www.tambaoson.com (Chùa Tam Bảo Sơn)

-    www.thanhuugialam.com (Thân Hữu Già Lam)

-    www.thuylamsynh.com (Thủy  Lâm Synh)

-    www.thuvienhoasen.org (Thư Viện Hoa Sen)

-    www.trantrungdao.com (Trần Trung Đạo)

-    www.truyen-thong.org (Truyền Thông)

-    www.tuanthienduong.com (Từ Ân Thiền Đường)

-    www.tvvn.org (Thư Viện Việt Nam)

-    www.vanphatdanh.com (Vạn Phật Đảnh)

-    www.vanhocvietnam.org (Văn Học Việt Nam)

-    www.viengiac.de (Chùa Viên Giác, Đức)

-    www.vietbao.com (Nhật Báo Việt Báo)

-    www.viethoc.org (Viện Việt Học)

-    www.vinhhao.info (Vĩnh Hảo)

-    www.vnbc.org (Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam)

-    www.vnthuquan.net (Việt Nam Thư Quán)

-    www.vietradiousa.com

-    www.vwa-pen.org (Trung Tâm Văn Bút Hải Ngoại)

 

 

Trở về trang Mục Lục