Chất Thơ trong tác phẩm "Thiên Thần Quét Lá"

của nhà văn Vĩnh Hảo

 

Lam Nguyên

 

 

 

 

Vào một chiều thật t́nh cờ tôi bắt gặp tác phẩm Thiên Thn Quét Lá của nhà văn Phật giáo Vĩnh Hảo trong một buổi sinh hoạt ở Chùa C Lâm, thành ph Seattle thuc tiểu bang cây xanh Washington.

Hôm ấy, khi đang gọi điện thoại để báo cho gia đ́nh biết là tôi sẽ li chùa đến khuya mi v th́ thy trên tay ca Thy Nht Trí đang cm tác phm nói trên. Thy cho tôi mượn để đọc trong lúc c̣n ch mt s Pht t đến bàn Pht s. Nhng ḍng mà tôi đọc đầu tiên là my ḍng gii thiu sau b́a ca tác phm Thiên Thn Quét Lá: ''... Ḱa, con nh́n lên tri xem, có thy mây bay không? Đó, cái ǵ nh th́ mi bay được trong không gian bao la. Pht Pháp cũng vy, là ṿm tri cao rng mà ch có nhng tâm hn nh nhàng như mây trng mi bay qua ni. Tui thơ, như si mây mng, như cánh chim hin, không c gng nhiu mà tâm hn lúc nào cũng có th cùng vi tri cao ḥa chung mt nhp...'' (Quét Lá, trang 137).

Đọc xong nhng ḍng Thơ trên (v́ tôi cho rng trong tác phm văn xuôi thường thường có ngôn t mang tính miêu t, ít tp trung vào chính nó. C̣n trong thơ, th́ không th tách ri ngôn t nhưng khi đọc sut tác phm Thiên Thn Quét Lá ca nhà văn Vĩnh Ho tôi bt gp nhng bài thơ mang tính cht lăng mn nhưng li đậm sc thái triết lư. Đă nói đến Thơ th́ có: thi gian thơ, không gian thơ, t ng thơ, nhp điu thơ, vn thơ, nhân vt thơ... Và nhng tác phm thơ hay thường có nhng cm giác thm m, cái nên thơ (le poétique)... Cho nên, nhng bài thơ t do d chết khi nó đánh mt vic dùng t không sc so, dùng cú pháp không táo bo... tác phm văn xuôi Thiên Thn Quét Lá ca nhà văn Vĩnh Ho, chúng tôi nhn thy, và cho rng, đây là mt bài Thơ dài.

Nếu gi trang 45 truyn Bước Đi Ca Thiên Thn ta s thy đây nhân vt thơ: ''...Rahula trong giáo hi nguyên thy cho đến ngàn sau vn là h́nh nh tuyt đẹp ca mt thiên thn bé nh... Rahula không phi ch m đường cho chính ḿnh mà c̣n m đường cho muôn ngàn chú tiu bé bng d thương khác trên khp trái đất, trong mi thi đại, bước vào ṿm tri cao rng siêu thoát ca Thin môn''.

Mt đon khác, trong truyn Cây Đa Chùa Cũ trang 104, nhà văn Pht giáo Vĩnh Ho viết: ‘‘Chú Hu quét sân xong, không vi vào trong. Như thường l, chú cm chi đến dưới gc đa, đặt cây chi mt bên, ngi ngh mt mt chút, hóng gió cho ráo m hôi. Ri chú móc trong túi áo vt khách ra mt mu giy nh, trên đó chú đă ghi sn mười ch Hán, kèm theo c âm ln nghĩa tng ch. Chú nói vi gc đa: 'Đa ơi, giúp tôi mau thuc nghe đa!'’’...

Câu sau cùng mà chúng tôi va trích dn đă hin rơ cái nét ngây thơ trong nhân vt thơ tác phm Thiên Thn Quét Lá này. Ta có th nói mt cách thu gn th́ Thin thuc lĩnh vc đạo hc, c̣n Thơ Thin là văn hc, mi cái có mt lănh vc riêng. Tuy nhiên, cui cùng nó cũng có th ḥa hp vi nhau mà các Thin Sư thường bo là s ḥa hp gia nước và sa. Viết đến đây, tôi cht nh ra bài thơ thin ca Thin Sư Pht Đăng Tun Trung Hoa :

 

Nê thy v phân hng hm đảm

Vũ dư tiên thu bích ba hương.

Thiên ban ư l chung nan hi,

Nht trước quy căn tin tư đương.

 

(Mc dù lúc bùn nước chưa phân rơ th́ tính cht ca hoa sen cũng đă được xác định ri là màu đỏ; Đến khi mưa đến thm nhun th́ hoa sen n và ta hương thơm thanh khiết ngào ngt. Nếu như muôn ngàn ư thc c khơi lên măi th́ rt khó th hi được. Nhưng ch mt phen tr v ngun th́ lin được khai ng ngay)

 

Bài thơ thin va dn cho ta cm nhn thin v n tàng trong nhng ngôn t thơ th́ tôi bt gp mt đon văn mang dáng dp thơ giác ng trong truyn Người Quét Ch ca nhà văn Pht giáo Vĩnh Ho như sau: ''... Đời thy my mươi năm hc đạo không ng đến tui xế chiu mi t́m thy được đạo ln t cây chi tm thường này...''

Nếu ta sp xếp đon văn trên như thế này th́ ta s thy có cht thơ mang đầy thin v:

''Đời thy

my mươi năm hc đạo

không ng!

Đến tuổi xế chiu

Mới t́m thấy được đạo lớn

t cây chổi tầm thường này!''

 

Đọc văn chương hay tác phẩm văn chương th́ người đọc cần phải tự t́m ly hương v, sc thái... ca văn bn, v́ nhà văn lúc nào mà chng mun gi sáng tác ca ḿnh đến người đọc. Và có th nói rng người đọc tác phm văn chương là người t t́m cách tháo g cái kư hiu, cái mă ca văn bn. Cho nên, tôi đă phi ln hi đọc tng trang trong tác phm văn chương Thiên Thn Quét Lá ca nhà văn Vĩnh Ho và tôi đă bt gp cht thơ bao quanh tác phm k trên v́ trong mt bài thơ có nhp mnh, nhp nh xen ln nhau: "... mt hang đá ln khut đâu đó gn đỉnh núi. Cây ci to ln, c gai rm rt, bít hết mi ch trng, chng thy đâu là con đường đi lên..." (trang 63, trong truyn Sân Ngoài C̣n Lá).

 

Chc năng ca văn chương là nâng cao cm xúc, là m rng tim n, cho nên, ngôn t văn chương theo thin ư ca tôi phi lưu loát, sng động và truyn cm... Nhà văn Pht giáo Vĩnh Ho đă có nhng ngôn t cha đựng kư c mang hương v thơ nên người đọc lúc nào cũng có nhng cm giác nh nhàng nhưng thm sâu triết lư gia Đạo và Đời!

 

 

Lam Nguyên

Seattle, tháng 01 năm 2003