Ca / Nhạc Sĩ

 

Ti chỉ chọn nơi đy những bản nhạc v cc ca sĩ ti thch v tm ra được nhn lc giải khuy, hoặc trong một tnh cờ no đ.

Tất nhin khng phải bản nhạc v ca sĩ no ti giới thiệu ở đy đều lm bạn thch th.

Tm trạng, cảm gic của chng ta lun thay đổi, v khung cảnh nghe nhạc cũng khc nhau, cho nn sẽ khng nhất thiết l mọi người đều thch cng một bản nhạc, hay cng một ca sĩ.

...

Thơ l hồn của chữ. Nhạc l hồn của thơ. Nếu khng biết lm thơ, hy đọc hoặc ngm thơ. Nếu khng biết ca, khng biết đn, hy nghe nhạc. Thơ v nhạc sẽ cứu lấy chng ta ra khỏi sự tẻ nhạt v v vị của đời sống. Thảng hoặc c khi no đ khng muốn sống nữa, hy đọc một bi thơ hoặc nghe một bản nhạc bạn thch.

 

 

Tất cả Ca / Nhạc sĩ chọn lọc (từ A - Z):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chọn Ca / Nhạc sĩ theo alphabet:

(bấm vo một trong cc nhm mẫu tự ở dưới)

 

ABC  /  DEF  /  GHI

 

JKL  /  MNO  /  PQR

 

STU  /  VWXYZ

 

 

TRANG TRỊNH CNG SƠN (NHẠC V LỜI)

 

 

 


 

Back Up

 

Trang chnh Thơ  |  Văn  |  Tạp ghi  |  Sch VH  |  ọc thơ  Trang Phật gio  |  Lin lạc