Nhạc Phẩm

 

Tôi chỉ chọn nơi đây những bản nhạc và các ca sĩ tôi thích và t́m ra được nhân lúc giải khuây, hoặc trong một t́nh cờ nào đó.

Tất nhiên không phải bản nhạc và ca sĩ nào tôi giới thiệu ở đây đều làm bạn thích thú.

Tâm trạng, cảm giác của chúng ta luôn thay đổi, và khung cảnh nghe nhạc cũng khác nhau, cho nên sẽ không nhất thiết là mọi người đều thích cùng một bản nhạc, hay cùng một ca sĩ.

...

Thơ là hồn của chữ. Nhạc là hồn của thơ. Nếu không biết làm thơ, hăy đọc hoặc ngâm thơ. Nếu không biết ca, không biết đàn, hăy nghe nhạc. Thơ và nhạc sẽ cứu lấy chúng ta ra khỏi sự tẻ nhạt và vô vị của đời sống. Thảng hoặc có khi nào đó không muốn sống nữa, hăy đọc một bài thơ hoặc nghe một bản nhạc bạn thích.

 

 

Tất cả nhạc phẩm chọn lọc (từ A - Z):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • WANT (Natalie Imbruglia)

  • WE ARE THE WORLD (1985. - Michael Jackson, Lionel Richie, Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, James Ingram, Tina Turner, Billy Joel, Diana Ross, Dionne Warwick, Willie Nelson, Al Jarreau, Kenny Loggins, Steve Perry, Daryl Hall, Huey Lewis, Cindy Lauper, Kim Carnes, Bob Dylan, Ray Charles, Bruce Springsteen)

 

 

 

Chọn nhạc phẩm theo alphabet:

(bấm vào một trong các nhóm mẫu tự ở dưới)

 

ABC  /  DEF  /  GHI

 

JKL  /  MNO  /  PQR

 

STU  /  VWXYZ

 

 

TRANG TRỊNH CÔNG SƠN (NHẠC VÀ LỜI)

 

 

 

 


 

Up Next

 

Trang chính Thơ  |  Văn  |  Tạp ghi  |  Sách VH  |  Đọc thơ  Trang Phật giáo  |  Liên lạc