TẠP GHI

Trang chínhThơ  |  Văn  |  Tác phẩm  |  Đọc thơ  Nhạc chọn lọc  |  Trang Phật giáo  |  Liên lạc

horizontal rule

 

CẢM ƠN TẤT CẢ

 

Người Tây phương thường nói lời cảm ơn với nhau, giữa người cho và người nhận, giữa người bán và người mua, người giúp và người được giúp. Trong tương quan hai chiều, ai cũng cảm ơn đối phương cả. Đây là một trong những phép lịch sự xă giao tây phương mà tôi thích.

Nói đến việc cảm ơn của người Tây phương, không thể không nói đến Thanksgiving, Lễ Tạ Ơn, là một lễ lớn có nguồn gốc tôn giáo, nhưng nay đă trở thành ngày lễ phổ quát của dân gian, thế tục (secular holiday). Trong tôn giáo, người ta tạ ơn thượng đế mà họ tôn thờ. Trong dân gian ngày nay, việc cảm ơn trong Lễ Tạ Ơn được mở rộng đến với tất cả những đối tượng nào người ta mang ơn, do vậy, cảm ơn cha mẹ, thầy giáo, sếp (chủ), người làm, nhân viên bưu điện, người dọn rác, v.v...

Ư nghĩa tạ ơn, cảm ơn như thế, thật là phù hợp với giáo lư Tứ Ân đă có từ lâu trong truyền thống Phật giáo. Tứ Ân hay Tứ Trọng Ân (bốn ơn nặng cần phải báo đền) được nói đến trong nhiều kinh điển Phật giáo. Đôi chỗ tŕnh bày bốn ơn này khác nhau tùy theo khuynh hướng, thời đại và quốc độ, nhưng phổ quát nhất, xin được ra khỏi giới hạn thiền môn để tŕnh bày như sau:

1)      Ơn cha mẹ sinh dưỡng, gia giáo,

2)      Ơn thầy dạy, học đường, giáo dục lễ nghĩa và kiến thức,

3)      Ơn quốc gia, mà đại diện là chính quyền, bảo vệ giang sơn, giữ ǵn an ninh xă hội, tổ chức và thi hành các luật lệ chung để tạo đời sống trật tự, b́nh đẳng và ấm no cho quốc dân,

4)      Ơn chúng sanh, ơn của tất cả muôn loài.

 

Đối với hai ơn đầu, cha mẹ và thầy dạy, người con và người học tṛ nào cũng đều rơ, ở đây không cần bàn thêm.

Với ơn thứ ba là quốc gia mà trực tiếp là chính quyền từ trung ương đến hạ tầng, mỗi quốc dân cần nhận rơ nghĩa vụ của ḿnh nhằm góp phần hoàn chỉnh đời sống và quyền lợi chung. Chính quyền của thời đại ngày nay không phải là chính quyền do “ông trời” nào sắp xếp, đặc cách cho làm “thiên tử” (ông trời con), mà do ư nguyện của số đông, của toàn dân. Chính quyền tốt th́ ủng hộ, góp phần xây dựng, làm cho thêm cường thịnh; chính quyền xấu th́ góp ư sửa sai, điều chỉnh, có khi cần phải làm cách mạng để lật đổ, thiết lập một chính quyền tốt đẹp hoàn hảo hơn. Bởi v́ mục đích của chính quyền là để an dân. Dân không an, xă tắc không ổn định, chính quyền ấy không có lư do tồn tại và bám giữ quyền bính. Suy ra, được sống yên b́nh trong quốc gia nào phải nhớ ơn quốc gia đó. Những người Việt tị nạn cộng sản, đă định cư trên các quốc gia tự do, dân chủ, phải nhớ ơn quốc gia đón nhận và tạo điều kiện cho đời sống ổn định, b́nh an, thăng tiến của ḿnh. Sau hơn ba mươi năm sống lưu vong, hầu hết người Việt tị nạn đều trở thành công dân, có quốc tịch của các quốc gia mà tâm thức ban đầu thường nghĩ là đất “tạm dung.” Thế th́, là quốc dân của quốc gia mới, không thể phụ ơn mà phải báo ơn bằng cách thi hành các nghĩa vụ công dân, đóng góp tâm trí và tài sức của ḿnh vào cho sự phồn thịnh an vui của quốc gia ấy; nếu không tích cực đóng góp được th́ cũng không làm điều ǵ trái ngược với quyền lợi và nguyện vọng chung của toàn dân trong quốc gia mà ḿnh đang là công dân chính thức. Chính quyền không phải là quốc gia, không phải là tổ quốc. Chính quyền làm tốt th́ mang ơn, cảm ơn; chính quyền làm sai làm xấu th́ lên tiếng và bày tỏ thái độ phản đối để điều chỉnh. Góp phần làm cho đẹp cho tốt hơn, đó là nhớ ơn, báo ơn quốc gia, chứ không phải nhắm mắt nhắm mũi cảm ơn những kẻ cầm quyền bán nước, hại dân.

Bây giờ hăy nói về ơn thứ tư, là ơn chúng sanh. Đừng nghĩ chúng sanh ở đây là hàng sinh linh luân hồi đối với Phật và bồ-tát giác ngộ. Chúng sinh ở đây bao gồm tất cả loài hữu t́nh và vô t́nh. Một định nghĩa khá phổ thông của nhà Phật là “giả chúng duyên nhi sanh, cố viết chúng sanh,” có nghĩa là cái ǵ vay mượn các yếu tố/phần tử khác để được sinh ra th́ cái đó là chúng sanh. Hoa không tự nó sinh ra mà cần có hạt giống, đất, nước, phân bón, không khí, ánh nắng. Vậy hoa là chúng sanh. Người không tự ḿnh sinh ra mà cần có sự kết hợp của thần thức, tinh huyết của cha mẹ, cùng với tứ đại (các hợp chất đất, nước, không khí-gió, nhiệt độ-lửa). Vậy người là chúng sanh. Tứ đại (đất, nước, gió, lửa) cũng không tự sinh mà phải nhờ các nguyên tử đặc trưng của mỗi chất kết hợp nên (âm tử, dương tử, trung ḥa tử - electron, proton, neutron), vậy tứ đại cũng là chúng sanh. Các loài muông thú cho đến các loài vô t́nh như đất, đá, cỏ cây, v.v... cũng đều nhờ đến nhiều yếu tố nhân duyên khác mà sinh ra. Tóm lại, tất cả những ǵ hiện hữu trên cuộc đời, trong vũ trụ, hữu h́nh hay vô h́nh, hữu t́nh hay vô t́nh, đều là chúng sanh.

Ơn chúng sanh là ơn của toàn thể vũ trụ, vạn hữu. Cho nên, ơn cha mẹ, ơn thầy dạy, ơn quốc gia, là nói cho cụ thể, chứ ba ơn đó đều nằm trong ơn chúng sanh. Tổ tiên, ông bà sinh ra cha mẹ phải nhờ tất cả những yếu tố nhân duyên chung quanh, trực tiếp và gián tiếp kết hợp, tác động. Thầy dạy, quốc gia cũng thế. Không có ai, không có cái ǵ tự sinh ra. Tất cả đều phụ thuộc vào nhau, nương vào nhau, tác hưởng với nhau mà h́nh thành mọi sự, mọi vật, mọi loài trên đời. Triết lư nhà Phật gọi đó là tương sinh, cộng sinh.

Vậy, nghiệm xét thật sâu mối tương quan chằng chịt giữa con người và chúng sanh, mỗi người chúng ta đứng trước cuộc đời, phải trân trọng cảm ơn tất cả. Chẳng có ai, chẳng có vật ǵ trên đời này mà không ban ơn đến chúng ta. Nâng một ly nước lên uống, chúng ta thấy nước, người mang nước đến, người sản xuất cái ly, ông bà cha mẹ của những người này, những người tạo ra phương tiện chuyên chở để mang nước đến, những người tạo ra máy lọc nước, ông bà cha mẹ của những người này, thầy dạy của những người này, những người tạo ra cơm ăn áo mặc cho tất cả những người kể trên... Nghiệm càng sâu, càng thấy rơ sự liên hệ bất phân giữa ḿnh với thế giới, với muôn loài. Cho nên, cảm ơn là cảm ơn tất cả. Chúng ta luôn là kẻ thọ ơn của thế giới, của chúng sanh. Với ư niệm đó, đừng bao giờ cho rằng ḿnh là kẻ ban ơn, dù ḿnh đă cho ra một thứ ǵ. Người xưa thường nói, “Thi ân bất kư, thọ ân bất vong,” tức là khi ban ơn th́ đừng nên nhớ, khi chịu ơn th́ đừng nên quên. Bởi v́ trong mạng lưới hỗ tương chằng chịt giữa mỗi cá nhân với toàn thể thế giới, chúng ta thực sự chẳng ban ơn cho ai thứ ǵ cả. Tất cả đều là sự trao đổi, hỗ trợ, hỗ tương. Hăy tự cho ḿnh là kẻ thọ nhận ơn lành của thế giới, của tất cả chúng sanh. Đó là thái độ khiêm cung, hiểu biết của con người trong thời đại mới, thời đại mà người ta nhận thức rằng hành tinh này chỉ là một phần tử thật nhỏ của thiên hà vũ trụ bao la, thời đại mà người ta nh́n ra tính cách tương quan, tương hệ của anh em nhân loại càng lúc càng rơ ràng hơn.

Đó là nh́n cái ơn trong sự thuận lư. Chứ ngay cả trường hợp một cá nhân hay nhóm người nào cố t́nh làm tổn hại đến ḿnh, dĩ nhiên chúng ta cần có giải pháp đối phó để vượt qua hoàn cảnh nghịch ư đó, nhưng trong ḷng cũng nên tỏ niềm biết ơn. Biết ơn kẻ xấu đă cho ḿnh bài học của sự luyện tâm. Nhờ họ, ḿnh hiểu được sự nhẫn nại, ḷng khoan dung và đức trầm tĩnh của ḿnh. Không có sự nghịch ư, sẽ không bao giờ chúng ta hiểu được tâm chúng ta cả.

Để cảm ơn tất cả chúng sanh, chúng ta tập sống đơn giản, ḥa b́nh, nhân ái, đừng cố t́nh hủy hoại và lạm dụng tài nguyên của thế giới, đừng làm ô nhiễm môi trường sống bằng sự ích kỷ, thù hận, tham lam cá nhân, những yếu tố dẫn đến chiến tranh, chết chóc, khủng bố, đói nghèo. Sự phung phí và thờ ơ của chúng ta luôn tác hại đến kẻ khác, chúng sanh khác.

 

Tóm lại, không cần phải đợi đến một ngày lễ lớn mỗi năm để nhớ ơn hay báo ơn. Chúng ta có thể nói lời cảm ơn với tất cả những ai ta tiếp xúc hàng ngày. Chẳng hạn, khi cảm ơn cha mẹ, cảm ơn người bán hàng hay người mua hàng, chúng ta đồng lúc liên tưởng đến tất cả nhân duyên nào liên hệ với những người đó. Trong liên tưởng như vậy, chúng ta luôn có trong ta một thế giới thân thuộc, gần gũi, đầy ơn lành của muôn loài chúng sanh. Và như vậy, một lời cảm ơn cha mẹ, một lời cảm ơn người bán hàng hay mua hàng, chúng ta cảm ơn tất cả.

Tuần lễ Thanksgiving, cuối tháng 11, 2009.

Vĩnh Hảo

 

 

 

horizontal rule

 

 Back Up Next