Thục nữ

 

 

Yểu điệu thục nữ bước qua

Nhạc buông nửa khúc, lời sa nửa ḍng

Hương loang nửa trời phương đông

T́nh lên bảy nhịp, năm cung rộn ràng

Em từ tiền kiếp ghé sang

Hay từ hậu kiếp vội vàng gieo duyên?

Mắt sầu ươm giấc mộng huyền

Môi cười hé nửa ước nguyền xa xăm

Bâng khuâng rơi tháng rớt năm

Khuất em cuối phố c̣n đăm đăm nh́n...

 

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ