Thuyền thu

 

 

Trăng chợt về rung mắt ai sóng sánh

Hay mắt sầu nghiêng lệch bước phiêu du

Vàng theo trăng loang dài sông nước quạnh

T́nh theo người ăm ắp một thuyền thu.

 

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ