Cnh hoa nhạt mu

 

 

Buổi sng một mnh nơi vườn sau

Nhớ hoa em hương nhạt sắc nhu

Em nơi ấy vi say mộng nhỏ

Đủ qun đời đầy những thương đau?

 

15/10/05

 

 

 

 

 

 


 

 

Back Up Next

Trở lại trang Mục Lục Thơ