Cy đn

 

 

Cy đn đứt một dy

Treo hoi trn vch tủ

Bụi in một lớp dầy

Đn mới thnh đn cũ

 

Cung xưa nửa đm vọng

Vng dậy m đn so

Năm dy, đn v dụng

Ngồi im, lng buồn xo

 

Một sng nhớ bạn hiền

Mn m sờ đn xưa

Đn im, ta phải im

Im mi lng muốn đin.

 

(Long Thnh 1984)

 

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ