Dng my

 

Phố mưa mờ khung cửa

Xn xao bng người qua

Hin ngoi ai đứng tựa

Tay đưa tc my hờ.

 

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ