Dấn bước

 

Biển dậy mun trng, sng x nhau

Người vo nẻo đời tm xt đau

Lặng nghe tiếng gi đưa lời ước

Từng bước chn về động ngn sau.

 

(23/5/2016)

 

 

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ