Đành cất

 

Đêm nay rừng không ngủ

Bàng bạc ánh trăng soi

Chưa nói

Lời đă cũ

T́nh riêng đành cất thôi.

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ