Đêm huyền thoại

 

Giường hoa đỏ thắm đêm cô hoang

Gối chiếc nhẹ vương hương thiên thần

Gió lùa khe lạnh khua niềm nhớ

Vằng vặc ngoài song trăng nửa vầng.

 

Áo em gửi lại màu trời xanh

Say khướt hồn anh giấc mơ màng

Ôm em đi hết đêm huyền thoại

Giốc cạn duyên t́nh trót cưu mang.

 

Lấp loáng hồ thu bóng trăng loang

Lộng lẫy em lên sáng huy hoàng

Hai nửa vầng trăng về nhập một

Vũ trụ quay cuồng khúc phụng loan.

 

Tinh tú chớp ḷa thiên nhạc tấu

Mây mưa vũ lộng hoan lạc tràn

Tuyệt mỹ huyền thâm đêm nguyệt mộng

Sáng dậy,

Sầu rơi…

Theo lá vàng…

 

(22/10/2007)

 

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ