m ở lại Kim Sơn

 

Sao xuống nửa trời

Người nửa mộng

ầu tng lặng lẽ bng đm loang

Sớm mai thức dậy

Nghe

Chim động

Nửa thềm sương trắng

Mộng đời tan.

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ