i mắt

 

Ai nhốt ma thu trong mắt em

Bng khung hồ quạnh nước m đềm

Khi sương man mc đưa hơi gi

Lạnh cả hồn anh đm từng đm

i em diễm kiều tha thướt qu

Sng cả mu đm khng trăng sao

M sao mắt sầu vẫn man dại

Dm đắm đời anh bến bi no...

 

 

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ