a

 

Biết em l chng sinh

Nn yu rất miệt mi

V mai em thnh Phật

Ta đa với ai đy?

 

 

 

 


 

Back Up Next

 

Trở lại trang Mục Lục Thơ